2018’in en popüler vergi zamları: Motorlu taşıtlara yüzde 40 zam

0
966

2018 zam oranları belli oldu. Motorlu taşıtlar vergisine %40 oranında zam yapıldı. Şans oyunlarında ikramiyeden alınan vergi de iki kat arttı. Sigara kağıdı da ÖTV kapsamına alındı. İşte 2018 vergi zamları:

 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni yılda devreye girecek vergi artışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

2018 Vergi Zamları

Yapılacak olan düzenlemeler başlıklar halinde:

 • MTV’ye %40 Zam
 • Kamuya 74 bin yeni personel alımı yapılacak
 • İkramiye vergilerine %20 zam
 • Finansta kurumlar vergisi %2 zam
 • Sigara kağıdına da ÖTV gelecek
 • Enerji içeceklerinden %25 ÖTV alınacak
 • Kamu lojmanları satışa çıkarılacak
 • Belediyelerin aldığı emlak vergilerine üst sınır getirilecek
 • GSM kullanıcılarından alınan özel iletişim vergisi %7,5 olarak sabitlenecek
 • Kaçak sigara konusunda yeni yaptırımlar yapılacak
 • Atatürk Orman Çiftliğinin AnkaPark alanı Belediyeye 30 yıl süreyle kiralanabilecek…

 

MTV’ye %40 Zam

Ağbal, binek otomobil MTV’sinin 2018 yılında yüzde 40 artacağını, MTV’de aracın vergisiz değerinin de dikkate alınacağını söyledi. Şu anki motorlu taşıtlar vergisi sisteminde sadece motor hacmi ve araç yaşı belirleyici. Yeni sistemle birlikte aracın ülkeye giriş fiyatı da vergilemede etkili olacak. Bu da lüks araçların MTV’sinde önemli artışa neden olacak.

Burada sadece binek otomobillere ilişkin bir vergi artışı olacak. Diğer araçlarla ilgili normal yeniden değerleme oranında artış yapılacak.

 

Kurumlar vergisinde %2 artış

Kurumlar vergisi oranı finans sektörü için yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkacak. Genel oran yüzde 20 olarak kalacak.

Gelir vergisinde değişiklik

Bütün gelirler için uygulanan gelir vergisi tarifesinde de değişikliğe gidilecek. Bu değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018’den, diğer kazançlar için 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak. Gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranı yüzde 30’a çıkarılacak.

Kira gelirleri üzerinden elde edilen hasılatın yüzde 25’i kazançtan düşebiliyordu, bu götürü gideri yüzde 15’e düşürülecek.

 

Sigara kağıdına da ÖTV gelecek

Sigara kağıdından özel tüketim vergisi alınacak. Makaron (sigara kağıdı), özel tüketim vergisi kapsamına alınıyor ve 20 adet makaron için 2,12 TL özel tüketim vergisi getiriliyor.

Enerji içeceğinden %25’lik ÖTV

Kola üzerinden alınan yüzde 25’lik ÖTV meyveli gazoz ve enerji içeceklerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Kira gelirlerinin beyanında kira gelirinden %25 oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15’e düşürülüyor

Kira geliri elde edenler, elde ettikleri geliri beyan ederken yıl içinde yaptıkları giderlere karşılık gelirlerinin %25’i oranında götürü gider indiriminden yararlanabiliyorlar. Yapılan düzenleme ile bu oran %15’e düşürülüyor. Kira geliri elde edenlerin gerçek gideri daha fazla ise her halükarda gider olarak indirmeye devam edebilecekler.

Kamu lojmanları satışa çıkarılıyor

– Kamu lojmanları satışa çıkıyor. Elde edilen gelir hem bütçeye kaynak olacak hem de gerekli olan yerlerde yeni lojmanların yapımında kullanılacak.

Kamunun elinde çok sayıda lojman olarak kullanılan eski binalar var. Bunların depreme dayanıklılığı da söz konusu değil. Esasen bu binaların yıkılması gerekir. Bazen de şehirlerin merkezi noktalarında kalmış lojmanlar var. Bunların da buralardan kaldırılması lazım. Bu lojmanların birçoğunun ne tapusu ne de oturma ruhsatı var. Bakım masrafları da yüksek. Hükümet olarak bu durumda olan lojmanlarla ilgili yeni bir yasal düzenlemeyi Meclise getiriyoruz. Asgari 10 yıldan fazla ömrü olan, şehir merkezlerinde kalan kamu lojmanlarını Maliye Bakanlığı marifetiyle elden çıkaracağız. Esasen bu binalar, satın alındıktan sonra kullanılmayacağı için yıkılıp yerlerine yeni binalar yapılacak. Bu yerleri, ihale ile en fazla bedeli verene satacağız. Kat mülkiyeti tapusu olan lojmanlarda, içinde oturan memurlarımız da ihalede oluşan en yüksek bedeli verirse öncelikle onların alım hakkı olacak. Tabi burada savunma, güvenlik, adalet gibi birimlerin kullanıldığı yerler için bu satış söz konusu olmayacak. Bu lojmanların satışlarından elde edilen gelirler, yine öncelikle yeni lojmanların yapımında kullanılacak.

Hazineye ait olup, belediye mücavir alan sınırlar içinde tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılarına doğrudan satışının önü açılıyor. Satın alınan araziler sadece tarımsal amaçlı kullanılacak.

2011 yılında 2B Kanunu çıkardık. Bu kanunla belediye mücavir alan sınırları dışında bulunan tarım arazilerinin kullanıcılarına doğrudan satışına imkan veren bir düzenleme yaptık. Başarılı bir düzenleme oldu. Bu arada, belediye mücavir alan sınırları içinde olan ve tarım arazisi olarak kullanılan Hazineye ait yerlerin satışına ilişkin yoğun talepler oldu. Torba yasa tasarısında yapacağımız düzenleme ile bu taşınmazların da kullanıcılarına doğrudan satışına imkân sağlayacağız. Ancak bu defa taşınmazı piyasa fiyatı ne ise o fiyattan satacağız. Bizden bu yeri alan vatandaş da bu araziyi sadece tarımsal amaçlı olarak kullanmaya devam edecek.

Turizm yatırımcılarına büyük bir fırsat getiriliyor. Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecekler, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecekler.

Sahillerimizde birçok yerde turizm işletmeleri Hazineden aldıkları yerler üzerinde otel yatırımlarını yaptılar, buraları kullanıyorlar. Hazineden alırken 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilmiş. Ancak şimdi görüyoruz ki bunların birçoğunun süresi bitmeye yakın. Beş yıl, on yıl süresi kalan işletmeler var. Bu işletmelerimiz buralarda yatırım yapmak istiyor. Bankalardan kredi kullanmak istiyorlar, süre çok az kalınca bu imkanları kullanamıyorlar. Hükümet olarak turizm sektörünün içinde bulunduğu durumu da dikkate alarak bu işletmelerimize bir imkan getirmek istedik. Meclise sevk ettiğimiz yasa tasarısında bu konuya ilişkin düzenleme yaptık. Bu düzenleme yasalaşırsa, 49 yıllık kira süresinin bitimine ne kadar kalırsa kalsın yeniden kira süresini 49 yıla tamamlayacağız. Yatırımcımız isterse, bu yeri bedelini ödeyip satın da alabilecek. Böylece ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan bu turistik tesislerde yeni yatırımlar yapılacak, Türk turizmi kazanacak.

Maliye Bakanlığından irtifak hakkı ile yer kiralayanlar, bu yerleri satın almak istediklerinde en fazla 2 yıl vade ile satın alabilirken yapılan yasal düzenleme ile bu süre 5 yıla uzatılmaktadır.

Hazine taşınmazları üzerinde izinsiz yapılan binaların sahiplerine bu taşınmazlar doğrudan belediyeler üzerinden satılmaktadır. Mevcut düzenlemede bu yapıların 19.7.2003 tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile bu tarih 31.12.2009’a çekilmektedir. 

Emlak vergisi değerlerine üst sınır

2017 yılında bütün belediyeler arsa ve arazilerin emlak vergisine esas kıymetlerini komisyonlar vasıtasıyla yeniden belirlemiştir. Belirlenen bu kıymetler gelecek sene vatandaşlarımızın ödeyeceği emlak vergisinin hesabında kullanılacak. Aşırı, astronomik olarak belirlenen kıymetlerin önüne geçmek için 2017 yılında arsa veya arazi değeri neyse 2018 yılı için yapılacak değer artışı hiçbir şekilde bu değerin %50’sini geçemeyecek şekilde yasal düzenleme yapılmaktadır.

Özel iletişim vergisi %7,5 olarak belirlenecek

Cep telefonu görüşmelerinden %25 oranında, sabit telefon görüşmelerinden %15 oranında ve data ve internet hizmetlerinden %5 oranında alınan özel iletişim vergisi, %7,5 olarak tek oranda yeniden düzenleniyor. Böylece vatandaşlarımız telekom hizmetlerinin vergilendirilmesindeki karmaşık yapıdan kurtuluyor ve vergi oranları aşağı indiriliyor.

Gümrük vergisinde değişiklik

Gümrük vergisinden muaf olan ürünler için muafiyetler kaldırılmakta, bunun yerine vergi had ve nispetleri sıfır olarak belirlenmektedir. Böylelikle dış ticaret politikasının gerekleri çerçevesinde Bakanlar Kuruluna bu ürünler için de vergi getirme imkanı sağlanıyor.

Kaçak sarmalık tütünle ilgili yeni kurallar

Tütün üretiminde açık artırma sistemi kaldırılmakta, tütün üretiminin sadece sözleşmeli olarak yapılmasına izin verilmekte, sözleşmeli üretim dışında tütün üretene idari, ticaretini yapanlara adli cezai müeyyide getirilmektedir.

Sözleşmeli olarak ürettiği tütünü alıcısına satmayıp, yasa dışı yollardan satmak isteyenlere idari para cezası getirilmektedir.

Makaron veya yaprak sigara kâğıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurulması,  satılması, bulundurulması ve nakledilmesi yasaklanarak; yasağa aykırı hareket edenlere cezai müeyyide öngörülmektedir.

Kendi ihtiyacı için 50 kilograma kadar üretenler hariç olmak üzere, uygulanan idari para cezasının tek kademe olarak uygulanması düzenlenmektedir.

Diğer önemli düzenlemeler

Türk Ticaret Kanunundaki yapılan değişikliklere paralel olarak Merkez Bankası içinde yer alan denetleme kurulu kaldırılmaktadır.

Mevsimlik tarım işçisi olarak bir başka ilde çalışmak amacıyla geçici olarak yer değiştirenlerin kimlik bildirimlerinin bu kişilerin yaşadıkları geçici yerleşim alanlarında doğrudan kolluk kuvvetlerince alınması sağlanmaktadır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı ile bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için verilecek aylık sosyal yardım tutarının her yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmesi öngörülmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma ve değerlendirilmesinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine uygun olarak kendileri tarafından sağlanması öngörülmektedir.

Sulama alanlarında kalan tarım arazilerinin zorunlu nedenlerle tarım dışı amaçlarla kullanılmasının gerektirdiği durumlarda Toprak Koruma Kanunu hükümlerinin uygulanması sağlanmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresinin 3 yıldan on yıla çıkarılması sağlanmaktadır. Ayrıca onarım veya inşa karşılığı kiralamalarda; onarım ve inşa bedeli göz önüne alınarak kira süresinin Genel Müdürün onayı ile yirmi yıla, Meclis kararı ile kırk dokuz yıla kadar tespit edilebilmesi imkanı getirilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını gerçekleştirmek üzere amacı veya faaliyet konuları arasında eğitim, sağlık, kültür veya sosyal yardım bulunan yurtdışında kurulu tüzel kişilere Başbakan Yardımcısının onayı ile şartlı veya şartsız yardım yapılabilmesi imkânı getirilmektedir.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığına spor loto ihalesine ilişkin bazı hususlarda ilave yetkiler verilmekte, ihalenin gerçekleşmemesi halinde bir yıla kadar süreyle pazarlık usulü ile hizmet ihalesi yapma yetkisi tanınmaktadır.

Devlet desteklerine ilişkin ikinci mevzuatın çıkarılmasına ilişkin sürenin BKK ile belirlenmesi imkânı getirilmektedir.

Büyükşehir Belediye Kanununda yapılan değişiklik sonrası köy iken mahalleye dönüşen yerlerde olan ve vergiden muaf işletmelerin bu muafiyetlerinin mahalleye dönüştükten sonra da 2020 yılı sonuna kadar devam etmesi sağlanmaktadır.

Belediyelerin sokak aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin sistemde değişiklikler yapılmaktadır.

TCDD Taşımacılık AŞ’nin kamu hizmet yükümlülüğü süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması sağlanmaktadır.

Tüketici Koruma Kanununda denetime bağlı olarak ortaya çıkan idari para cezaları, makulleştirmek amacıyla aşağıya çekilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanununda sistemin işleyişinde ortaya çıkan sorunları çözmek ve sistemi etkin bir şekilde hayata geçirmek için düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.

DFİF kaynaklarının kullanımında haksız ve yersiz olarak alınan teşvik ve primlerin tahsilinde 6183 sayılı Kanunun uygulanması sağlanmaktadır.

Köy yerleşim alanı içinde köy tüzelkişiliğinden satın aldığı arsada evini öngörülen sürede yapmayan veya bedelini ödemeyenlere 31.12.2020’ye kadar ilave süre verilmektedir.

Liman sahası içindeki batık gemiler ile havalimanlarında bırakılan uçakların kaldırılmasını sağlamak üzere çerçeve düzenleme yapılmaktadır.

Sivil havacılık alanında uçuş emniyetini artırmak üzere kapsamlı düzenlemeler yapılmaktadır.

Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahiplerinin yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanması sağlanmaktadır.

Baba veya annelerini kaybeden şehit çocuklarımızın kamuda istihdam edilmelerinin; şehit anne, baba ve kardeşlerinin yaş ortalamaları düşünüldüğünde, şehit çocuklarının istihdam hakkından yararlanma yaşı açısından avantajlı olması, birçok şehit kardeşi, annesi ve babasının yaş ortalamasının yüksek olması ve hâlihazırda iş sahibi olmaları nedeniyle anne, baba ve kardeşlerinin istihdam hakkını kullanmaması durumunda bu hakkın şehit çocukları veya şehidin eşi tarafından kullanabilmesi öngörülmektedir.

Terörle mücadele esnasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının bastırılması esnasında yaralananlardan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atanamamaktadır. Yapılan düzenleme ile bu kişilerin “hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine “memur” unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmaları sağlanmaktadır.

İşsizlik ödeneği başvurularının izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılması, işsizlik ödeneğinin, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenmesi ve ödeme tarihini öne çekilmesi hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına yetki verilmesi öngörülmektedir.

Atatürk Orman Çiftliğinin Ankara Büyükşehir Belediyesine ANKAPARK alanını 10 yıl süre ile kiralama düzenlemesindeki süre 30 yıla çıkarılmaktadır.​

 

Bir yorum bırakın