5 6 7 ve 8. Sınıflarda Takdir ve Teşekkür Alma

0
1173

5.6.7. ve 8. sınıflarda okuyan öğrenciler takdir veya teşekkür alıp alamayacağını merak ediyorlardır. Biz Milli Eğitim Bakanlığının bu konudaki yönetmeliğini inceledik. Buna göre takdirname veya teşekkür belgesi almak için notlarınız şu şekilde olmalı:

5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70. 00-84 .99 olanlar “Teşekkür,” alır.

Teşekkür almak için:

Bunun anlamı 2’nin altında notunuz olmayacak. Türkçe en az 3 olacak ve Genellikle notlarınız 4-5 arası olacak. Böyle ise Teşekkür alıyorsunuz.

Takdir almak için:

yukarıdakilere ek olarak yani Türkçeniz en az 3, diğer derslerden en düşük notunuz 2 ise ve kalan derslerinizin çoğu 5 ise takdirname alırsınız.

açık ilköğretim okulu

Üstün Başarı ve Başarı belgeleri:

c) (Değişik alt bent : 5.10.2007/26664 RG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar “Üstün Başarı” ( EK-7 ),

ç) (Ek alt bent : 05.10.2007/26664 RG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar “Başarı” (EK- 7/1)

belgesi ile ödüllendirilir.

Bir yorum bırakın