60 – 72 Aylık Çocuklardan Beklenen Gelişim Özellikleri

0
2066

MEB, 60-72 ay arasındaki çocuklardan aşağıdaki gelişim becerilerini bekliyor. 60 – 72 Aylık çocuklar neleri yapabilmeli ? Gelişim sekmeleri şu şekilde ayrılmıştır. “Bilişsel Gelişim”, “Dil Gelişimi”, “Motor Gelişimi”, “Özbakım Becerileri”, “Sosyal ve Duygusal Gelişimi”

[ad]

20’ye kadar sayar haftanın günlerini söyler

60-72 aylık çocukların bilişsel gelişimi:

* Eksik insan resmini kol ve bacak çizerek tamamlar
* 10-25 parçalı yap-bozu tamamlar
* Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller oluşturur
* 6-10 nesneyi herhangi bir özelliğine göre gruplandırır
* 1’den 10’a kadar olan nesne grupları le rakamlar arasında ilişki kurar
* 1’den 10’a kadar olan nesneleri kullanarak toplama yapar
* 1’den 10’a kadar olan nesneleri kullanarak çıkartma yapar
* Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir
* 1’den 20’ye kadar olan rakamları sıralar
* Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar
* Neden sonuç ilişkilerini kurar
* Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar
* Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin eder
* Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler
* Bir dizi içerisindeki nesnelerin birbirlerine göre konumlarını söyler
* Miktar bildiren kıyaslama ifadeleri kullanır
* Haftanın günlerini sırasıyla söyler
* 20’ye kadar ritmik sayar
* Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini söyler
* Yaptığı işe dikkatini verir
* Problem durumunun çözümüne yönelik akıl yürütür
* Somut nesneleri kullanarak grafik oluşturur
* Nesne grafiğini okur
* Üç öğeden oluşan örüntüler oluşturur

Zaman zarfı kullanır akıcı konuşur

60-72 aylık çocukların dil gelişimi:

* Sesler arasındaki farklılıkları söyler
* Sesler arasındaki benzerlikleri söyler
* Verilen sese benzer sesler çıkarır
* Sesinin tonunu, hızını, şiddetini ayarlar
* Sıralı ve bileşik cümleler kurar
* Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır
* 6 ve daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurabilir
* Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı kullanır
* “Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl?” gibi soruları yanıtlar
* Cümlelerinde “çünkü, daha sonra” gibi bağlaçlar kullanır
* İşaret ve kişi zamirlerini kullanır
* Konuşmalarında zaman zarflarını kullanır
* Çoğunlukla dilbilgisi kurallarını doğru kullanır
* Bazı sözcüklerin zıt, eş ve eşsesli anlamlarını söyler
* Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür
* Akıcı konuşur
* Dinlediği bir öyküyü anlatır
* Resim, nesne, ya da olaylar arasında ilişki kurarak anlamlı öykü anlatır
* Konuşmalarında mizahı kullanır
* Çevresindeki yazılı materyalleri tanır
* Yazının bir anlam ifade ettiğini bilir
* Yetişkinlere duygu ve düşüncelerini anlatır
* Okumanın günlük yaşamdaki yeriyle ilgili konuşmalara katılır
* Yazının yönünü gösterir
* Kitaplarda anlam taşıyan ögenin yazı olduğunu söyler
* Kitaptaki resimlere bakarak okuyormuş gibi yapar

Topu 6 kere sektirir 10 saniye tek ayak üstünde durur

60-72 aylık çocukların motor gelişimi:
* Engelin üzerinden koşarak atlar
* Ritmik olarak galop(tek ayak üzerinde yukarı zıplamak) hareketini yapar
* Ritmik olarak seker
* Tek ayak sıçrayarak 2-3 m. ilerler
* Topu tek elle omuz üstünden atar
* Topu tek elle yerden yuvarlar
* Belli bir mesafedeki hedefi vurur
* Topu yerde 5-6 kere sektirir
* İp atlar
* Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak dengede durur
* Tek ayak üzerinde 9-10 saniye durur
* Yardımsız öne yuvarlanır (takla atar)
* Çeşitli hareketleri müzik ve ritim eşliğinde ardı ardına yapar
* Yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçalı kompozisyonlar oluşturur
* Model gösterildiğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar
* Modele bakarak daire, üçgen, kare ve dikdörtgen çizer
* Yatay, dikey, eğri ve eğik çizgiler çizer ve bunlardan yeni bir şekil oluşturur
* Kalemi doğru tutar
* 1-5 arası rakamları kopya eder

Hava şartlarına uygun giysi seçer

60-72 aylık çocukların özbakım becerileri:

* Dişlerini fırçalar
* Elini yüzünü yıkar, kurular
* Vücudunu yıkar
* Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar
* Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir
* Hava şartlarına uygun giysiler seçer
* Giysilerini kendi kendine çıkarır, giyinir
* Giysilerinin düğme ve çıt çıtlarını çözer ilikler
* Ayakkabılarını bağlar
* Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanır
* Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır
* Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır
* Tehlike yaratacak durumları fark eder

Telefon numaralarını söyler

60 – 72 aylık çocukların sosyal ve duygusal gelişimi:

* Evinin adresini söyler
* Ebeveynin telefon numarasını söyler
* Duygularını belli eder
* Başkalarının duygusal ifadelerini açıklar
* Kendini özgün yollarla ifade eder
* Kurallara uyar
* Gerekli durumlarda kuralları başkalarına açıklar
* Aldığı sorumluluğu yerine getirir
* Kendine güven duyar
* Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar
* Yeni tanıştığı bireylerle kolay iletişim kurar
* Amaçları doğrultusunda davranır
* Duygularını kontrol eder
* Gerektiği durumlarda liderliği üstlenir20’ye kadar sayar haftanın günlerini söyler

60-72 aylık çocukların bilişsel gelişimi:

* Eksik insan resmini kol ve bacak çizerek tamamlar
* 10-25 parçalı yap-bozu tamamlar
* Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller oluşturur
* 6-10 nesneyi herhangi bir özelliğine göre gruplandırır
* 1’den 10’a kadar olan nesne grupları le rakamlar arasında ilişki kurar
* 1’den 10’a kadar olan nesneleri kullanarak toplama yapar
* 1’den 10’a kadar olan nesneleri kullanarak çıkartma yapar
* Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir
* 1’den 20’ye kadar olan rakamları sıralar
* Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar
* Neden sonuç ilişkilerini kurar
* Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar
* Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin eder
* Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler
* Bir dizi içerisindeki nesnelerin birbirlerine göre konumlarını söyler
* Miktar bildiren kıyaslama ifadeleri kullanır
* Haftanın günlerini sırasıyla söyler
* 20’ye kadar ritmik sayar
* Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini söyler
* Yaptığı işe dikkatini verir
* Problem durumunun çözümüne yönelik akıl yürütür
* Somut nesneleri kullanarak grafik oluşturur
* Nesne grafiğini okur
* Üç öğeden oluşan örüntüler oluşturur

Zaman zarfı kullanır akıcı konuşur

60-72 aylık çocukların dil gelişimi:

* Sesler arasındaki farklılıkları söyler
* Sesler arasındaki benzerlikleri söyler
* Verilen sese benzer sesler çıkarır
* Sesinin tonunu, hızını, şiddetini ayarlar
* Sıralı ve bileşik cümleler kurar
* Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır
* 6 ve daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurabilir
* Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı kullanır
* “Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl?” gibi soruları yanıtlar
* Cümlelerinde “çünkü, daha sonra” gibi bağlaçlar kullanır
* İşaret ve kişi zamirlerini kullanır
* Konuşmalarında zaman zarflarını kullanır
* Çoğunlukla dilbilgisi kurallarını doğru kullanır
* Bazı sözcüklerin zıt, eş ve eşsesli anlamlarını söyler
* Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür
* Akıcı konuşur
* Dinlediği bir öyküyü anlatır
* Resim, nesne, ya da olaylar arasında ilişki kurarak anlamlı öykü anlatır
* Konuşmalarında mizahı kullanır
* Çevresindeki yazılı materyalleri tanır
* Yazının bir anlam ifade ettiğini bilir
* Yetişkinlere duygu ve düşüncelerini anlatır
* Okumanın günlük yaşamdaki yeriyle ilgili konuşmalara katılır
* Yazının yönünü gösterir
* Kitaplarda anlam taşıyan ögenin yazı olduğunu söyler
* Kitaptaki resimlere bakarak okuyormuş gibi yapar

Topu 6 kere sektirir 10 saniye tek ayak üstünde durur

60-72 aylık çocukların motor gelişimi:


* Engelin üzerinden koşarak atlar
* Ritmik olarak galop(tek ayak üzerinde yukarı zıplamak) hareketini yapar
* Ritmik olarak seker
* Tek ayak sıçrayarak 2-3 m. ilerler
* Topu tek elle omuz üstünden atar
* Topu tek elle yerden yuvarlar
* Belli bir mesafedeki hedefi vurur
* Topu yerde 5-6 kere sektirir
* İp atlar
* Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak dengede durur
* Tek ayak üzerinde 9-10 saniye durur
* Yardımsız öne yuvarlanır (takla atar)
* Çeşitli hareketleri müzik ve ritim eşliğinde ardı ardına yapar
* Yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçalı kompozisyonlar oluşturur
* Model gösterildiğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar
* Modele bakarak daire, üçgen, kare ve dikdörtgen çizer
* Yatay, dikey, eğri ve eğik çizgiler çizer ve bunlardan yeni bir şekil oluşturur
* Kalemi doğru tutar
* 1-5 arası rakamları kopya eder

Hava şartlarına uygun giysi seçer

60-72 aylık çocukların özbakım becerileri:

* Dişlerini fırçalar
* Elini yüzünü yıkar, kurular
* Vücudunu yıkar
* Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar
* Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir
* Hava şartlarına uygun giysiler seçer
* Giysilerini kendi kendine çıkarır, giyinir
* Giysilerinin düğme ve çıt çıtlarını çözer ilikler
* Ayakkabılarını bağlar
* Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanır
* Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır
* Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır
* Tehlike yaratacak durumları fark eder

Telefon numaralarını söyler

60 – 72 aylık çocukların sosyal ve duygusal gelişimi:

* Evinin adresini söyler
* Ebeveynin telefon numarasını söyler
* Duygularını belli eder
* Başkalarının duygusal ifadelerini açıklar
* Kendini özgün yollarla ifade eder
* Kurallara uyar
* Gerekli durumlarda kuralları başkalarına açıklar
* Aldığı sorumluluğu yerine getirir
* Kendine güven duyar
* Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar
* Yeni tanıştığı bireylerle kolay iletişim kurar
* Amaçları doğrultusunda davranır
* Duygularını kontrol eder
* Gerektiği durumlarda liderliği üstlenir

Bir yorum bırakın