667 KHK Uyarınca Diğer Üniversitelere Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri

0
1512

YÖK’ün yayımladığı duyuruyla 667 KHK Uyarınca ÖSYM Tarafından Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirilerek Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri belirlenmiştir. 

23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ödeyecekleri ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin süreçler hakkında gerekli açıklamalar aşağıda verilmiştir.

EK 1 : Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Ödeyecekleri Öğrenim Ücretleri

EK 2 : Lisansüstü Öğrencilerin Ödeyecekleri Öğrenim Ücretleri

Ek açıklamalar için tıklayınız.

Bu belgelerde lisansüstü eğitim ücretinin belirlenmesine ilişkin bilginin yer almış olması üniversiteler tarafından aranacaktır. Bu kapsamda tez çalışması dahil belirlenmiş öğrenim ücretlerine yada AKTS kredisi/ders başına hesaplanan öğrenim ücretlerine, Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının (% 8,05) uygulanması sonucu bulunan öğrenim ücreti öğrenciler tarafından ödenecektir.

Bir yorum bırakın