9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

0
1430

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru: 26 Aralık 2012

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

BİRİM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Beden Eğitimi ve Spor) bilim alanında Doçentliğini almış olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi (Coğrafya ) Bölümü lisans mezunu olmak. Beşeri Coğrafya, CBS ve Coğrafya Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sistematik Felsefe ve Mantık Doçent

1

Estetik ve Sanat Felsefesi konusunda çalışmış olmak.
Uygulamalı Psikoloji Doçent

1

Klinik Psikoloji alanında doçent olmak, Obsesif-kompulsif bozukluklar ve bilişsel-davranışçıterapi alanında çalışmaları bulunmak. İngilizce yabancı dil puanı ÜDS sınavından 80 ve üzeri veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
FEN FAKÜLTESİ  
Anorganik Kimya Profesör

1

Geçiş metal karbonil komplekslerinin fotokimyasal sentez ve spektroskopik karakterizasyonlarıkonusunda araştırma ve yayınları bulunmak.
Fizikokimya Profesör

1

İletken polimerlerden elektrokromik cihaz ve biyosensor yapımı, konularında çalışmaları olmak.
Biyokimya Doçent

1

Eğitim Fakültesi lisans mezunu. Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Kimya alanında yapmış olmak. Kimya bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Bitkilerde ve hayvanlarda ağır metal stresinde çalışmış olmak.
Matematiksel Fizik Doçent

1

Elektrik – Elektronik Mühendisliği lisans, Nükleer Bilimler anabilim dalında uzmanlık ve yüksek lisans, Fizik Anabilim dalında doktora, Fizik Bilim alanında doçentlik belgesine sahip olmak.Dinamik ve dengedeki sistemlerin faz geçişi kuramı alanında çalışmaları olmak.
Matematiksel Fizik Doçent

1

Fizik Eğitimi lisans, Fizik Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak. Fizik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Matematiksel Kristalografi alanında SCI kapsamında yayınları bulunmak.
Cebir ve Sayılar Teorisi (*) Doçent

1

Matematik Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak. Bağıl homoloji cebir alanında çalışma yapmış olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent

1

Hemşirelik bilim alanında doçentliğini almış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör

1

Üretim Yönetimi bilim alanında doçent, Sağlık Sektöründe yalın uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
Muhesebe ve Finansman (*) Doçent

1

Doçentliğini Muhasebe Temel Alanında almış olmak. Kurumsal yönetim, uluslar arası finansal raporlama standartları, denetim standartları konularında çalışmaları ve Uluslararası IC sertifikasına sahip olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği (*) Profesör

1

Mikrodalga Devreleri, Anten Teorisi, Elektriksel Malzeme Özellikleri Ölçümü ve Elektromanyetik Alanlar konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Cevher Hazırlama Profesör

1

Maden Mühendisliği bilim alanında Doçent, Cevher Hazırlama alanında Altın ve Uçucu Küller konusunda çalışmaları olmak.
Maden İşletmesi Profesör

1

Maden Mühendisliği bilim alanında doçent ünvanını almış olmak, Maden İşletme alanında çalışmalar yapmış olmak.
Çevre Bilimleri Doçent

1

Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) anabilim dalında doktora derecesine sahip olmak. Katı atık, toprak ve sediment kirliliği konularında yayınları/çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Farmakoloji Profesör

1

Temel Onkoloji Doktoralı, Onkoloji alanında çalışması olmak. Akılcı ilaç uygulamaları ve toksikoloji alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
Anatomi Profesör

1

Morfoloji doktorası yapmış olmak. Anatomi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Göz Hastalıkları Profesör

1

Vitroretinal Cerrahi ve medikal retina üzerine çalışıyor olmak.(maküler) Cerrahisinde deneyimli. FEBO ünvanı sahibi olmak.
Göz Hastalıkları Profesör

1

Kornea ve Refraktif Cerrahi konusunda 4 yıllık tecrübeli olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent

1

Çocuk-ergen psikiyatrisi yataklı servisleri alanında çalışma yapmış olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent

1

Şizofreni alanında araştırma yapmış olmak. İstanbul Protokolü konusunda eğitici deneyimi olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent

1

Deksmedetomidin ile ilgili deneysel çalışmaları olmak.
REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM İŞLT. VE OTEL. YO (*) Profesör

1

Turizm alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak, Pazarlama alanında Doçent olmak ve Turizmde Tüketici Davranışları konusunda eserleri bulunmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Bilimleri Profesör

1

Çok kanallı deniz sismik yansıma verilerinin işlenmesi ve yorumu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Deniz Bilimleri Profesör

1

Deniz Dalgaları konusunda ders verme tecrübesi olan. Ege Denizi hidrolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.
Deniz Teknolojisi Profesör

1

Kompozitlerin denizel ortamdaki davranışları konusunda çalışmaları olmak.

Bir yorum bırakın