9 Eylül Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Duyurusu

0
2386

2014-2015 Öğretim yılında 9 Eylül Üniversitesinin bazı programlarına ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile öğrenci alınacaktır. Özel yetenek sınavı ve ön kayıt tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AÇIKLAMALAR / KOŞULLAR
 
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)
– Sonuç açıklama tarihi 25-26 Ağustos 2014
– Asil adayların kesin kayıtları 01-02 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde yedek adayların ön kayıtları
 03 Eylül 2014 tarihinde yapılacak, yedek adayların kesin kayıtları 04 Eylül 2014 tarihinde yapılarak boş kontenjanlar doldurulacaktır. (Bu süre
 dolduktan sonra kontenjan açığı olsa bile kayıt yapılmayacaktır.)
– Ayrıntılı bilgi (232) 3012085-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96 numaralı telefonlardan alınabilir.
 
 
DEVLET KONSERVATUVARI (**)
– Opera Anasanat Dalı için Adayların konuşma, görme, işitme organlarında, vücut yapısında özür olmamalı; adaylar güzel sesli ve kulağı müziğe
   yatkın olmalıdır.
– Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Sanat Dalı için müzikal yeteneğe sahip olup besteciliğe yatkın olmalıdır.
– Diğer anasanat ve sanat dallarına başvuran lise ve dengi okul mezunlarının, konservatuvar lise devresi mezunları düzeyinde bilgi ve beceri
 sahibi olmaları gerekmektedir.
– Opera Anasanat Dalı ile Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Sanat Dallarında 1 yıl süreli hazırlık öğretimi uygulanır. Bu süre 4 yıllık eğitim
 süresine dahil değildir.
– Tüm sanat dalları için adayların en çok 25 yaşında olmaları gerekmektedir.
– Yurtdışı kontenjandan başvuran adayların Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Kabul Sınavı (DEYÖS) ndan en az 50 puan alması
   gerekmektedir.
– Asil adayların kesin kayıtları 25-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
– Ayrıntılı bilgi (232) 4129411 numaralı telefondan alınabilir.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (***)
– Asil adayların kesin kayıtları 26-27 Ağustos 2014 tarihlerinde, kontenjan açığı olduğu takdirde yedek adayların kesin kayıtları 28-29 Ağustos
 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
– Yurtdışı kontenjandan başvuran adayların Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Kabul Sınavı (DEYÖS) ndan en az 50 puan alması
   gerekmektedir.
– Ayrıntılı bilgi (232) 4129008 – 4129009 numaralı telefonlardan alınabilir.
 
SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU (****)
– Antrenörlük Eğitimi Bölümü sporcu özgeçmiş puanları kontrol listesi 22.07.2014, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü özgeçmiş
 puanı 07.07.2014 tarihinde ilan edilecek, Antrenörlük Eğitimi Bölümü sporcu özgeçmiş puanı itirazı
 23.07.2014 tarihinde kabul edilecektir.
– Antrenörlük Eğitimi Bölümü asil ve yedek kazananların ilanı 24-25 Temmuz 2014
– Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü asil ve yedek kazananların ilanı 16-17 Temmuz 2014
– Antrenörlük Eğitimi Bölümü Asil adayların kesin kayıtları 03-04.09.2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
– Kontenjan açığı olduğu takdirde Antrenörlük Eğitimi Bölümü yedek adayların kesin kayıtları 05.09.2014 tarihinde yapılacaktır.
– Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Asil adayların kesin kayıtları 01-02.09.2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
– Kontenjan açığı olduğu takdirde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü yedek adayların kesin kayıtları 03.09.2014
 tarihinde yapılacaktır.
– Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Asil kazananların kayıt tarihleri 05-08 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
– Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Yedek kazananların kayıt tarihleri 09 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır.
– Ayrıntılı bilgi (232) 4129701-4129703-4129707 numaralı telefonlardan alınabilir.
 
Önkayıt için gerekli evraklar yüksekokulumuz web sayfasından çıktısı alınarak doldurulacaktır. (http://web.deu.edu.tr/sbt/)
9 eylül üni logo
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin başvuruları internet üzerinden yapılacak olup, Ayrıca Fakültenin web sayfasından duyurulacaktır.
 
a) Dilekçe ve başvuru formu
b) YGS puan kartı
c) 4,5x6cm. boyutunda yeni çekilmiş 2 adet fotoğraf
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi
e) Sağlık raporu (Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna başvuracak adaylar için)
 

 

PROGRAMI
 
TABAN PUANI TÜRÜ
ÖN KAYIT TARİHİ
KURS BAŞVURU TARİHİ
KURS/SINAV ÖNCESİ EĞİTİM TARİHİ
YETENEK SINAVI TARİHİ
BUCA EĞİTİM FAK. (*)
–          Müzik Öğretmenliği
–          Resim-İş Öğr.
2014 YGS en az 180
04-08.08.2014
04-08.08.2014
04-08.08.2014
04-08.08.2014
09-16.08.2014
09-16.08.2014
18-22.08.2014
18-21.08.2014
DEVLET KONSERVATUVARI (**)
2014 YGS en az 180
2014 DEYÖS en az 50
04-08.08.2014
12-19.08.2014
GÜZEL SANATLAR FAK. (***)
2014 YGS en az 180
2014 DEYÖS en az 50
21-25.07.2014
26.05-06.06.2014
09.06-08.08.2014
11-15.08.2014
SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ Y.O. (****)
–          Antrenörlük Eğitimi
–          Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
2014 YGS en az 180
2014 YGS en az 200
14-17.07.2014
30.06-03.07.2014
09-11.07.2014
                                                   

Bir yorum bırakın