9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı (2013-2014)

0
1451

9. sınıf 2013-2014 eğitim öğretim yılı için ünitelendirilmiş Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi  yıllık plan örneği aşağıda yer almaktadır. Bağlantıya tıklayıp , ctrl + s’ye basarak indirebilirsiniz.

 

Örnek Sayfa:

SÜRE

HEDEF ve KAZANIMLAR

KONULAR

ATATÜRK İLKE veİNKILAPLARI ÖĞRENMEÖĞRETME

YÖNTEM ve

TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLENDİRME(Hedef ve Davranışlara

Ulaşma Düzeyi)

DERS

SAATİ

TARİH

ÜNİTE 1: İNSAN ve DİN                                                                               ÖĞRENME ALANI: İNANÇ

I

16-20 Eylül İnsanın evrendeki konumunu fark eder.İnsanın akıl sahibi ve inanan bir varlık olma özelliğiyle diğer varlıklardan ayrıldığını kavrar.

İnsan doğasının maddi ve ruhsal yönünü tanır.

Tarih boyunca insanın inanma ihtiyacının nedenlerini kavrar.

Dinin, insan doğasının gereksinimlerini karşılayan ögelerden biri olduğunu fark eder.

Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili hayattan örnekler verir.

Dinin kendi hayatındaki yerini irdeler.

İnanmanın çeşitli biçimlerini tanır.

Vahye dayanmayan inanç türlerinin sosyal hayattaki tezahürlerini fark eder.

 

İnsanın Evrendeki Konumu. 19 Eylül Gaziler günü Bu bölüm okulun çevre,fiziki koşullarına,öğrencilerinin performans durumuna,  kullanılan yöntem,teknik ve kaynaklara göre okul, ders zümrelerince konu sırası değiştirilmemek koşuluyla yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girecektir.  İnsanın evrendeki konu-mu sorulur. İnsanın dine

olan  ihtiyacı  açıklatılır.

Dinin insan hayatındaki

yerini açıklamaları iste-

nir. İnanmanın çeşitli bi

çimleri üzerinde durulur.

 

 

 

 

İndirmek için tıklayınız.

Bir yorum bırakın