9. Sınıf Kimya Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı (2013-2014)

0
2236

9. sınıf 2013-2014 eğitim öğretim yılı için ünitelendirilmiş Kimya dersi  yıllık plan örneği aşağıda yer almaktadır. Bağlantıya tıklayıp , ctrl + s’ye basarak indirebilirsiniz.

 

Örnek Sayfa:

       AY HAFTA SAAT Ünite HEDEF VE DAVRANIŞLAR / KAZANIMLAR  

 

         Açıklamalar

 

Öğrenme-öğretme  Yöntem ve teknikleri ÖDEV Kullanılan araç ve gereçler

Açıklamalar

 

 

EYLÜL

 3  1

 

1

1.  Kimya Bilimi

 

1.1. İnsanların antik çağlarda maddeye bakış açıları ile modern zamanlarda maddeye bakış açılarını karşılaştırır. 

 

* Madde hakkındaki ilk deneyimlerin sınama yanılma      yoluyla edinildiği vurgulanır.* Kimyanın gelişimi işlenirken bilimsel gelişim,   sebep-sonuç ilişkileri ile birlikte verilir

 

Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.
 4  1

 

1

1.2. Kimyanın ve kimyacıların başlıca uğraş alanlarını açıklar.  * Başlıca kimya disiplinleri tanıtılır.* İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, ahşap işleme, boya-tekstil işlemeleri kısaca tanıtılarak kariyer bilincine ve girişimciliğe katkı sağlanır. Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.
  

 

 

 

 

 

EK

İM

 

 

 

 

 

 

 

EK

İM

 1  1

 

1

1.3. Kimyada kullanılan sembolik dilin tarihsel süreçteki gelişimini ve sağladığı kolaylıkları fark eder  * En hafif 20 element olan H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca yanında, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Br, Ag, Sn, I, Ba, Au, Hg, Pb gibi gündelik hayatta sıkça kullanılan elementlerin sembolleri tanıtılır. Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.
 2  1

 

1

1.4. Gündelik hayatta sıkça karşılaşılan elementlerin sembollerini adlarıyla eşleştirir1.5. Element ve bileşik kavramlarının örnekler kullanarak ilişkilendirir.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir”.

 

* En hafif 20 element olan H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca yanında, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Br, Ag, Sn, I, Ba, Au, Hg, Pb gibi gündelik hayatta sıkça kullanılan elementlerin sembolleri tanıtılır.*Yaygın kullanılan H2O, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaO ve NaCl gibi bileşiklerin sistematik adlandırılmasında element adlarının kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar irdelenir. Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.
 3  1

1

KURBAN BAYRAMI
 4  1

 

1

1.5. Element ve bileşik kavramlarının örnekler kullanarak ilişkilendirir. *Yaygın kullanılan H2O, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaO ve NaCl gibi bileşiklerin sistematik adlandırılmasında element adlarının kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar irdelenir. Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.
 5  1

 

1

1.6. Kimyada kullanılan güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerini tanır.

 

* Kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye zararlı etkileri gözden geçirilir.

*Güvenlik işaretlerinden yanıcı, yakıcı, korozif, patlayıcı, tahriş edici, zehirli ( toksik ), radyoaktif ve çevreye zararlı anlamına gelen işaretler tanıtılır.

Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.
  

 

 

 

 

 

KAS I

M

 1  1

 

1

2. Atom  ve  Periyodik  Sistem

2.1. Atomun yekpare/bölünmez olmadığına işaret eden bulguları değerlendirir.  * Kimyasal değişimlerle ilgili temel kanunlar atomun varlığı (Dalton atom teorisi) ile ilişkilendirilir.* Sürtünme ile elektriklenme ve elektroliz olayı atomun bölünebilirliği ile ilişkilendirilir. Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon ZÜMRE TOPLANTISINDA  BELİRLENEN  ÖDEV  KONULARIKASIM AYININ 1. HAFTASINDA ÖDEV ALAN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.
 2  1

 

1

2.1. Atomun yekpare/bölünmez olmadığına işaret eden bulguları değerlendirir.  * Kimyasal değişimlerle ilgili temel kanunlar atomun varlığı (Dalton atom teorisi) ile ilişkilendirilir.* Sürtünme ile elektriklenme ve elektroliz olayı atomun bölünebilirliği ile ilişkilendirilir. Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.  
 3  1

 

1

2.2. Atom altı taneciklerin temel özelliklerini karşılaştırır. * Elektron, proton ve nötronun yükleri ve kütleleri karşılaştırılır.*Atom numarası, kütle numarası ve izotop kavramları tanıtılır. Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.
 4  1

 

1

2.3. Atom spektrumları ile atomun yapısı arasında ilişki kurar. * Thomson ve Rutherford atom modelleri ile bu modellerin geçerli olduğu dönemde bilinenlerilişkilendirilir.

* Bohr atom modeli atomların absorpladığı/yaydığı ışınlar (hesaplamalara girilmeden sadece ışın bsorplama/yayma) ile ilişkilendirilir.

*Bohr atom modelinin sınırlılıkları belirtilerek modern atom teorisinin (bulut modelinin)önemi belirtilir.

Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.
  

 

 

 

 

 

A

RAL

I

K

 1  1

 

 

1

2.3. Atom spektrumları ile atomun yapısı arasında ilişki kurar. * Thomson ve Rutherford atom modelleri ile bu modellerin geçerli olduğu dönemde bilinenlerilişkilendirilir.

* Bohr atom modeli atomların absorpladığı/yaydığı ışınlar (hesaplamalara girilmeden sadece ışın bsorplama/yayma) ile ilişkilendirilir.

*Bohr atom modelinin sınırlılıkları belirtilerek modern atom teorisinin (bulut modelinin)önemi belirtilir.

Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.
 2  1

 

 

 

1

2.4. Bilimsel bilgi birikimine paralel olarak atomla ilgili kavram, model ve teorilerin değişimini/gelişimini irdeler.

 

*Atom modellerinin gelişimi bilimsel bilgi akış seyriyle ilişkilendirilir; teori ile model arasında ayrım yapılır. Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.
 3  1

 

 

 

1

2.5. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını tarihsel süreçteki gelişmeler ekseninde açıklar.  * Periyodik sistem üzerine ilk çalışmalar belirtilerek, Mendeleyev’in ilk periyodik sistemininoluşum mantığı verilir.

 * Modern periyodik sistemde gruplar ve periyotlar açıklanır.

* Atomların katman-elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurulur

(en hafif 20 element esastır).

Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.
 4

 

 1

 

1

2.5. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını tarihsel süreçteki gelişmeler ekseninde açıklar.  *Periyodik sistem üzerine ilk çalışmalar belirtilerek, Mendeleyev’in ilk periyodik sisteminin oluşum mantığı verilir. * Modern periyodik sistemde gruplar ve periyotlar açıklanır.

* Atomların katman-elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurulur (en hafif 20 element esastır).

Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.
OCAK  1  1

 

 

 

1

 2.6. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. *Elementler; metaller, ametaller, yarı-metaller ve asal gazlar olarak sınıflandırılır. Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.
  

 

 

 

 

OCAK

 2  1

 

 

 

1

 2.7. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini irdeler.

 

*Periyodik özelliklerden metallik-ametalik, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik tanımlanır; bunların nasıl ölçüldüğü konusuna girilmez.* Periyodik özelliklerin değişim seyri açıklanır. Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.  

 

 

 

 

 3  1

 

1

3.  Kimyasal Türler  arası etkileşimler  3.1. Kimyasal türleri birbirinden ayırt eder; onları bir arada tutan kuvvetleri sorgular * Bağlanan türler arası sınıflandırma atomlar arası, moleküller arası vb. şeklinde yapılır; bu sınıflandırmanın getirdiği güçlüklere değinilir.* Bağın sağlamlığı esasına göre sınıflandırmada güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler ana başlıkları kullanılır.

* Güçlü etkileşimlere örnek olarak iyonik, kovalent ve metalik bağ, zayıf etkileşimlere örnek olarak ise moleküller arası etkileşimler (hidrojen bağı, van der Waals bağları) verilir.

Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.  
 4  1

 

1

 3.2. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri bağlanan türler ve etkileşimin gücü temelinde sınıflandırır.

 

Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon Ders kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar.

İndirmek için tıklayınız.

Bir yorum bırakın