9. Sınıf Matematik Yıllık Planı (Lise 1)

0
2061

2013-2014 eğitim öğretim yılı için hazırlanmış matematik dersi 9. sınıf ünitelendirilmiş yıllık planları aşağıdaki dosyada yer almaktadır.

 

 

 

Örnek Sayfa:

TARİH/SÜRE 2013-2014 SOMA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI
AY HAFTA DERS
SAATİ
ÖĞRENME
ALANI
Alt
Öğrenme Alanı
ÜNÜTE KAZANIMLAR Uygulanacak
Yöntem ve Teknikler
Kullanılacak Kaynaklar Atatürkçülük
Konuları,
Yazılılar ve Ödevler
OCAK 1 2 Haziran
6 Haziran
2 VERİ,SAYMA VE OLASILIK OLASILIK Basit Olayların Olasılıkları 9.7.1.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, ayrık ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar
2 VERİ,SAYMA VE OLASILIK OLASILIK Basit Olayların Olasılıkları 9.7.1.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, ayrık ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar
2 VERİ,SAYMA VE OLASILIK OLASILIK Basit Olayların Olasılıkları 9.7.1.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, ayrık ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar
2 9 Haziran
13 Haziran
2 VERİ,SAYMA VE OLASILIK OLASILIK Basit Olayların Olasılıkları 9.7.1.2. Tümleyen, ayrık ve ayrık olmayan olaylar ile ilgili olasılıkları hesaplar
2 VERİ,SAYMA VE OLASILIK OLASILIK Basit Olayların Olasılıkları 9.7.1.2. Tümleyen, ayrık ve ayrık olmayan olaylar ile ilgili olasılıkları hesaplar
2 VERİ,SAYMA VE OLASILIK OLASILIK Basit Olayların Olasılıkları 9.7.1.2. Tümleyen, ayrık ve ayrık olmayan olaylar ile ilgili olasılıkları hesaplar
Bu yıllık plan ,………… Sayılı Tebliğler Dergisi “Millî Eğitim Bakanlığı  Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”,  Talim ve Terbiye Kurulunun 01.02.2013 tarih ve 9 sayılı Kararı “Ortaöğretim Matematik (9-10-11-12. Sınıflar ) Dersi Öğretim Programı”  dikkate alınarak , 2104-2575 sayılı  T.D’ nin Atatürkçülük konuları ile ilgili yayımlar esas  alınarak yapılmıştır
 2104 Sayılı Tebliğler dergisi “ İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Atatürk İnkîlap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi “ gereğince
matematik derslerinde konuların ilgisine göre yeri geldikçe:
a. Atatürk’ün “Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur” özdeyişinin, günümüzdeki uzay çalışmaları örnek verilerek, anlamının büyüklüğü ve önemi üzerinde durulmalıdır. 
b. Yine Atatürk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” özdeyişinin bilimin hızla geliştiği bu çağdaki etki alanı ve önemi açıklanmalıdır. 

İndirmek için buraya tıklayınız.
Farklı bir yıllık plan indirmek için buraya tıklayınız.

Bir yorum bırakın