9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

0
1585

2013-2014 eğitim öğretim yılı için hazırlanmış Türk Dili ve Edebiyatı dersi 9. sınıf ünitelendirilmiş yıllık planları aşağıdaki dosyada yer almaktadır.

 

 

Örnek Sayfa:

ÜNİTE: II  COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER    (ŞİİR)
HAFTA GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR YÖNTEM VE TEKNİKLER ARAÇ VE GEREÇLER DEĞERLENDİRME
I.
HAFTA
30 Aralık 2013
3 Ocak
2014
3 1. Şiir İnceleme Yöntemi 17. Çeşitli  dönemlere  ait  şiirleri ses  ve ritim özellikleri bakımından karşılaştırır.
18. Şiirde  anlam  bütünlüğünün hangi  ögelerle  sağlandığını belirler.
9. Sınıf Dil ve Anlatım ders kitabı,kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler,yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü,işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler, dil bilgisi kitapları, YGS ve LYS soruları. Okuma, dinleme, anlama ve anladıklarınını yazılı ve sözlü olarak anlatma çalışmaları, problem çözme, tartışma, açıklama, canlandırma, yeniden yapılandırma, beyin fırtınası. Yılbaşı: 1 Ocak 2014 Çarşamba
II.
HAFTA
6 – 10
Ocak
2014
3 1. Şiir İnceleme Yöntemi 19. Şiirin  gerçeklikle  ilişkisini sorgular.
20. Şiir  geleneğinin  oluşumunu örneklerle açıklar.
III. HAFTA 13 – 17
Ocak
2014
3 1. Şiir İnceleme Yöntemi 21. Sosyal  ve  kültürel  ortamın  şiir geleneğine etkisini açıklar.
22. Her  dilin  kendine  ait  bir  şiir geleneği olduğunu fark eder.
23. Şiirin  ait  olduğu  geleneğin özelliklerini belirler.
1. Dönem 3. Yazılı Yoklama
IV. HAFTA 20 – 24
Ocak
2014
3 1. Şiir İnceleme Yöntemi 24. İncelediği şiiri yorumlar.
25. Şiirin  kendisinde  uyandırdığı duyguları ifade eder.
26. Şair  ile  şiir  arasındaki  ilişkiyi açıklar.
Birinci dönemin sona ermesi: 24 Ocak 2014 Cuma

Planı indirmek için buraya tıklayınız. (Ctrl+S’ye basarak indirebilirsiniz, excel dosyasıdır)

Bir yorum bırakın