Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
1068

Son başvuru tarihi: 18 Aralık 2012

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında doçent unvanı almış olmak. Web teknolojilerinin eğitim ortamında kullanılması konusunda çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

2

1

Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doçent unvanı almış olmak. Öğrenme, bellek vemotivasyon konularında çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçent unvanı almış olmak. Yönetici ve denetmenlerin değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

2

1

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doçent unvanı almış olmak. Danışmanlık psikolojisi vebaşetme konularında çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

2

1

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doçent unvanı almış olmak. Deprem ve travmakonusunda çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Biyoloji Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak.
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi

Yrd.Doç.

4

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji

Yrd.Doç.

5

1

Obsesif kompulsif bozukluk konusunda doktora yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

3

1

 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası

Yrd.Doç.

3

1

Gelir dağılımı ve sınıf yapısı konusunda doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

2

1

Doçentliğini Siyasal Hayat ve Kurumlar bilim alanında almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Doçentliğini Kamu Yönetimi bilim alanında almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyasi Tarih

Yrd.Doç.

3

1

Doktorasını Uluslararası İlişkiler anabilim dalında yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd.Doç.

5

1

 
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Yrd.Doç.

5

1

 
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.
İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku

Yrd.Doç.

4

1

İslam hukuku alanında genel hukuk kuralları konusunda çalışma yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Din Bilimleri

Yrd.Doç.

4

1

Din psikolojisi alanında kutsal mekan insan ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim Tercümanlık

Yrd.Doç.

5

1

Eleştirel düşünme öğretimi konusunda İngilizce doktora yapmış olmak.
Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yrd.Doç.

5

2

 

Bir yorum bırakın