Açık Öğretim Lisesi Kuveyt, İran ve Libya’da

0
1408

MEB Açık Öğretim Lisesi ortadoğu projesi kapsamında Kuveyt, İran ve Libya’dan öğrenci kabul edecektir. Başvuru tarihleri ve yerleri aşağıda belirtilmiştir.

Açık Öğretim Lisesi Ortadoğu Programlarını kapsayan Kuveyt, İran, Libya’da, bulunan M.E.B. na bağlı Türk okulları da kayıt almaktadır. Bu ülkelerde bulunan ve Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isteyen kişiler 19.04.2013 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.(Başvuru için TC vatandaşı olma şartı yoktur.)

Okul adresleri, telefonları ve e posta adresleri aşağıda listelenmiştir.

Kuveyt Türk Okulu
Adres:
Kuwait Turkish School of Turkish Embassy in Kuwait, Sabah Al Salem Area, Block:4, Street 22, No.9 KUWAIT
Telefonlar 00 965 255 141 59 00 965 255 141 57
E-posta [email protected]
İran Türk Okulu
Adres:
Ferdowsi Cad.No: 337 Tahran
Telefonlar 3595 11 00 3311 89 97
3311 52 99 3311 53 51
Faks 3311 79 28
E-posta [email protected]
Trablus Eğitim Ataşeliği
Telefonlar 00 218 213 401 146 00 218 061 223 002
Faks 00 218 213 401 146
Trablus Türk Okulu
Adres:
Shara Zaviya Dahmani P.O.Box: 947 Trablus-Libya
Telefon 00 218 213 340 64 38
Faks 00 218 213 340 29 54
E-posta [email protected]
Riyad Türk Okulu
Adres:
PO.BOX. 7128 Riyadh 11462 Saudi Arabia
Telefon 00 966 144 103 06 00 966 144 103 08
Faks 00 966 121 204 08
E-posta [email protected]
Medine Türk Okulu
Adres:
PO.BOX. 2651 Medine Saudi Arabia
Telefon 00 966 484 25 715
Faks 00 966 484 25 716
E-posta [email protected]
Cidde Türk Okulu
Adres:
P.O.BOX:126561 Jeddah 21352 Saudi Arabia
Telefon 00 966 257 28 25
E-posta [email protected]

 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca Orta Doğu ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız için Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programı uygulanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına Suudi Arabistan ve Libya’da yurtdışında geçerli bir ikamet izni olup da;
• Türkiye’de ortaokulu veya ilköğretim okulunu bitirenler,
• Türkiye’de bulunduğu dönemde lise veya dengi bir okula devam ederken öğrenimini yarıda bırakanlar ile
• Yurtdışında öğrenim görüp, denklik yaptırmış ve bu denklik sonucu ortaöğretim(lise veya dengi okul) mezunu olmadığı anlaşılan her yaş ve her meslek grubundaki vatandaşlar başvurabilirler.

BAŞVURU YERLERİ

Orta Doğu ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız Açıköğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt yaptırmak için Suudi Arabistan ve Libya‘daki Türk Okullarnda bulunan İrtibat Bürolarına müracaat edebilir.

BAŞVURU SÜRESİ

Programa ilgi duyan herkes her zaman gerekli başvuruyu yapabilir. Öğrenciler tarafından ilgili bürolara ulaştırılan belgeler eksiksiz ve doğruysa kabul edilir ve Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programı öğrencisi olarak kayıt yaptırmak üzere Ankara’ya Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilir.

ÖĞRETİM SİSTEMİ VE DERS SEÇİMİ

1. Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi

Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar. Öğretim sistemi Açık Öğretim Lisesi Öğretim Sistemi ile aynıdır.

2. Ortak Dersler

a) Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.

b) Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi
kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.

c) Açık Öğretim Lisesi ders programında yer alan dersler, ait oldukları döneminden önce alınamazlar. Bir birinin devamı olan bir dersin dönem sırasına göre alınması gerekir. Birbirinin devamı olan ortak derslerden birini başaramayan öğrenci, başaramadığı dersi (Tarih–1 gibi) bir sonraki dönemde, devamı olan dersle birlikte (Tarih–1, Tarih–2 gibi) alabilir.

SINAVLARI KİM YAPAR?

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 1995-1996 öğretim yılından bu yana Orta Doğu ülkelerinde yaşayan öğrencilere sorular Açık Öğretim Lisesince hazırlanıp belirlenen sınav merkezlerinde uygulanmaktadır. Sınavlar Suudi Arabistan ve Libya’da bulunan Türk Okullarında yapılır. Sınav sonuçları internet aracalığı ile ilan edilir.

Sınavlara katılmak için kayıt yaptıranlar bu okulun öğrencisi olurlar ve sınavları başarıyla tamamlayanlar bu okulun diplomasını alırlar.

açık ilköğretim okulu

SINAVLARA KİMLER KATILABİLİR?

Sınavlara Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt yaptırmış ve durumu AKTİF olan öğrenciler girebilir.

SINAVLAR NE ZAMAN, NASIL VE NEREDE YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt yaptıran öğrenciler her öğretim yılında birinci ve ikinci dönem sonunda olmak üzere iki kez sınava girerler. Sınavlar T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yürütülür ve Türkiye’de uygulanan takvime göre belirlenen bir hafta sonunda iki gün arka arkaya (Cumartesi – Pazar) yapılır. Tüm derslerin sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrencilere ayrıca ek bir sınav yapılmaz.

Sınavlar Trablus, Riyad, Medine ve Cidde şehirlerinde bulunan Türk Okullarında yapılır.

SINAVLARA HAZIRLANMAK İÇİN HANGİ KİTAPLAR KULLANILIR?

Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programında  Turk Okullarından ders notlarını içeren CD’lerden faydalanabilir. Öğrenciler bu CD’lerde bulunan ders notlarından çalışarak sınavlara hazırlanırlar. Bu ders notları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen içeriğe göre liselerde kullanılan dökümanlar uzaktan öğretim tekniğine göre yeniden düzenlenmiş halidir.

KAYITLAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt işlemleri her yılın çalışma takviminde belirtilen zamanlarda yapılır.

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına kesin kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarından şu belgeler istenir :

1. Başvuru Dilekçesi

2. Öğrenim Belgesi
• Ortaokul mezunları için, ortaokul diplomasının aslı veya ilköğretimden mezun olanlar için ilköğretim diplomasının aslı
• Liseden ayrılanlar için tasdiknamenin aslı
• Yurtdışında öğrenim görenler için, Denklik Belgesinin aslı ( Bu belge Eğitim Müşavirlikleri veya Ataşeliklerinden alınır )

3. Nüfus cüzdanı sureti

4. 3 adet fotoğraf

PROGRAMIN YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARA SAĞLADIĞI YARARLAR NELERDİR?

1990-1995 yılına kadar Ankara Aydınlıkevler Lisesi ve daha sonra Açıköğretim Lisesi tarafından yürütülen yutdışı programları sayesinde birçok vatandaşımız lise mezunu olmuş ve üniversite kapılarını açabilmiştir. Şöyle ki; Herhangi bir nedenle öğrenimlerine devam edemeyen kişilere okula gitme zorunluluğu olmadan kendi kendine çalışarak, yarım bıraktıkları öğrenimlerini tamamlama ve bir üst öğrenime devam edebilme olanağı sağlamaktadır.

Türkiye’de orta öğrenimlerini yarıda bırakarak Suudi Arabistan  ve Libya’ya göç eden ve yurtdışında zorunlu eğitim yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle, eğitim kurumlarına devam edemeyen, dolayısıyla yurtdışında gerekli olan eğitim düzeyine ve niteliğine sahip olamayan gençlere, Türkiye’de yarım bıraktıkları lise öğrenimini tamamlama imkanı ile yurtdışında iş olanaklarını artırmaktadır.

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Orta Doğu programı sayesinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın  öğrenimlerini tamamlayamayacak durumda olan çocuklarını Türk eğitim sistemi içine alarak lise mezunu olmalarının ve Türkiye’de üniversiteye gidebilmelerini sağlamaktadır.
Yurtdışı eğitim sistemi içinde çeşitli nedenlerle başarısız olan ve zorunlu eğitim yaşını doldurduktan sonra, eğitim için gerekli olan düzeyde bitirme derecelerine ulaşamadan sistemin dışına çıkanlara, alternatif eğitim yolu olanağının verilmesini sağlamaktadır.

Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının Türkçe dil düzeylerinin ve Türk kültürü bilgilerini geliştirilmesinin, ülkeleri hakkında bilgilerinin artırılmasının ve ülkeleriyle bağlarının güçlendirilmesini sağlamaktadır.

SINAVLARI BAŞARANLAR İÇİN HANGİ ÜST ÖĞRENİM İMKANLARI VARDIR?

Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programından mezun olan vatandaşlar için, Türkiye’deki  yükseköğretim programlarına devam edebilme ve daha sonra Türkiye’deki yükseköğrenimden nakillerini aldırarak yurtdışındaki üniversitelerde öğrenimlerini tamamlama imkanları vardır.

ORTA DOĞU PROGRAMI AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU YERİ ve TELEFONLARI

Not: Yurt dışındaki vatandaşlarımız bulundukları yerdeki Eğitim Ataşeliği, Eğitim Müşavirliği ya da Türk Okullarına başvurabilirler.

 

Bir yorum bırakın