Açık Öğretim Nedir ?

0
6777

Açıköğretim, örgün öğretimin aksine belli bir öğretim mekanına ihtiyaç duyulmayan, devam zorunluluğu olmayan ve derslerin kitaplar, televizyon, internet gibi araçlarla sunulduğu öğretim türüdür. Açık öğretimde öğretim yerine gitme zorunluluğu yoktur, bazı bölümlerinde staj, uygulamalı ders ve klavye dersini zorunludur ancak çoğu açık öğretim öğrencisi sadece sınavlara katılır. Gribilge.com Sınavlar haftasonları yapılır.

[ad]

Açık öğretimin en önemli özelliği örgün öğretime katılamayacak insanları eğitime dahil etmesidir. Çeşitli hastalığı bulunan insanlar, örgün öğretimden başarısız olanlar, çalışmak zorunda olan insanlar kolayca açık öğretime girip eğitim görebilirler. Ayrıca örgün öğretimi başarılı olarak bitirenler ile devam edenler sınavsız 2. üniversite ile istedikleri bölümleri okuyabilirler.

Hangi eğitim seviyelerinde açık öğretim var ?

Açık öğretim sadece üniversite düzeyini kapsamaz, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liseleri mevcuttur ve bunlar MEB’e bağlıdır.

Türkiye’de Açık Öğretim sistemi ne zaman uygulanmaya başlandı ?

6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren ve Türk Yükseköğretimini yeniden düzenleyen 2547 sayılı kanunun 5. ve 12. maddeleri gribilge.com, Türk Üniversitelerine Sürekli ve Açıköğretim yapmak hakkını tanımıştır.

Türkiyede ilk açık öğretim fakültesi Anadolu Üniversitesi tarafından açılmıştır. (20 Temmuz 1982)

Şuan hangi üniversitelerin açık öğretim fakülteleri var ?

Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi.

Açık Öğretimin Örgün Öğretimden farkları nelerdir ?

  • Örgün öğretimde derslere katılma zorunluluğu vardır, açık öğretimde yoktur.
  • Açık Öğretim bölümlerine girebilmek genellikle örgün öğretim bölümlerine girebilmekten kolaydır.
  • Örgün’de dersi öğretmen anlatır, Açık öğretimde öğrenci kendisi öğrenmek zorundadır.
  • Açık öğretim programlarına yatay geçiş veya dikey geçiş yapmak daha kolaydır.
  • Açık öğretim sınavları, örgün eğitimdeki karşılıklarına nispeten daha kolay olabilir.
  • Örgün öğretimde bölümlerin kontenjanı varken (öğrenci sayısı sınırı), açık öğretimin çoğu bölümünde kontenjan sınırlaması yoktur.

Açık öğretim fakültelerinde hangi bölümler mevcuttur ?

bkz. http://www.gribilge.com/aof-bolumlere-gore-ders-listeleri-2012-2013/

Açık öğretim fakülteleri kısaca AÖF olarak anılır.

Bir yorum bırakın