Açık Ortaöğretim Okulu 2013 Kayıtları Başladı

0
1474

Açık Ortaöğretim Okulu, 2013-*2014 öğretim yılı 1. dönem kayıtları başlamıştır. Kayıtlar 19 Ağustos – 27 Eylül 2013 tarihleri arasında alınacaktır.

KAYIT ÜCRETİ

Kayıt yaptıracak/yenileyecek aday, kayıt alınan tarihler arasında 10,00 TL kayıt ücretini yatırmak için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesine başvurur.

Ayrıca adaylar kaydı alan halk eğitimi merkezi ya da mesleki eğitim merkez  müdürlüklerinin vereceği hesaba da 5,00 TL yatırır.

Kimler Kayıt Ücreti Ödemez

 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 29.05.1998 gün ve 1998/1 sayılı genelgesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile çocuklarından ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmez.

Mahkemelerce, 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında “eğitim tedbiri” konulan adaylardan da kayıt ücreti talep edilmez.

 

YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Zorunlu eğitim yaşını bitirenlerden;
– İlköğretimin 5′ inci sınıfını tamamladığını belgelendirenler,

açık ilköğretim okulu– Yetişkinler 2′ nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,

– Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar, (17 Eylül 2012 tarihinden önce II. kademe belgesi alanlar 6. sınıftan bu tarihten sonra alanlar 5. sınıftan Açık Öğretim Ortaokulu’na başlatılırlar)

– İlköğretimin ya da ortaöğretimin 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarından ayrılanlar,

– İlkokulun 4’üncü sınıfını bitirenler,

– Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) maddelerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar, başvurabilirler.

– Bir yıldan fazla süreli kamu görevi ile yurtdışında görevlendirilen anne, baba veya vasisiyle birlikte bulunduğunu belgelendiren öğrencilerde yaş kaydı aranmaksızın başvurabilirler.

– Nüfüs cüzdanı fotokopisi.

– Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası’ndan birine TC kimlik numarasına yatırılmış Yeni Kayıt Banka Dekontu.

– Bir adet vesikalık fotoğraf .

Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi olanlar;
İlkokul mezunu, ikinci kademe okur yazar belgesi olanlar ile, ortaokulun 1. sınıfından veya ilköğretim okullarının ya da ortaokulun 6. sınıfından ayrılmış olduğu halde ayrıca 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi kanununa göre düzenlenmiş Kalfalık , Ustalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar Açık Öğretim Ortaokul, 6.sınıfının bütün derslerinden muaf sayılırlar. Yedinci sınıftan itibaren Açık Öğretim Ortaokul’na devam ederler.

Esnaf ve Sanatkâr Odalarının verdiği belgeler geçerli değildir.

 

1

  I. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenilemelerine başlanması

19.08.2013

2

  I. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenilemelerin bitirilmesi

27.09.2013

3

  I. Dönem Sınav Giriş Yeri Bilgilerinin internetten yayınlanması

25.10.2013

Bir yorum bırakın