Aday Memurluk Süreci Nasıl İşler ?

0
1874

Yeni atanan memurlar 1 yıl süreyle “aday memur” statüsünde çalışırlar. Bu süreç yeni atananları memurluğa hazırlayıcı ve staj içerikli bir temel eğitim sürecidir. Yapılan sınavlar ve eğitim sürecinde başarılı olanlar asil memur olarak göreve devam ederler.

  • Aday Memurluk süresi en fazla 2 yıl sürer.
  • Devlet memurluğuna 1 kez giriş yapılır, yer değiştirme halinde tekrar aday memur olunmaz.
  • Aday memur başka kuruma atanamaz.

Aday Memurluk ile Asil Memurluk arasındaki fark: Aday memurluk daha düşük güvencelidir. Aday memurluk süresince hal ve davranışlar, memurluğa devam edebilmek için önem teşkil etmektedir.

Aday memurun başarısızlık süreci:

Bu konuya ilişkin düzenleme 657 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinde yapılmıştır. Maddede, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her hangi birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkilerinin kesileceği hüküm altına alınmıştır.

Aday Memurluğun süresi:

657 sayılı Kanun 54’üncü madde:

“Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.”

Aday memur kendi kurumu içinde yer değiştirebilir mi ?

Evet kurumiçi yerdeğiştirme mümkündür ancak bu konuda kısıtlamalar kurumdan kuruma değişebilir.

 

Bir yorum bırakın