Aday öğretmenler derslere tek başlarına giremeyecek

0
1150

MEB, 1 Mart’ta başlayan aday öğretmen yetiştirme sürecine yönelik bir takım açıklamalarda bulundu. Yayınlanan genelgeye göre, aday öğretmenlere tek başına nöbet tutturulmayacak, yalnız derse girmeyecekler ve danışman öğretmenler kendi formlarını aday öğretmenlere doldurtmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, aday öğretmen yetiştirilmesi hakkında sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili mevzuatta belirtilmesine rağmen bazı hususlarda tereddüte düşülmesinin tespit edilmesi amacıyla 81 ildeki okullara bir genelge gönderdi. Okullara gönderilen genelgede aday öğretmen yetiştirme sürecinde uyulması gereken bazı konular şöyle sıralandı:

*Aday öğretmenler bir gün içerisinde 6 ders saatinden fazla okulda zorunlu olarak tutulmayacaklar.

*Aday öğretmen 6 ders saatinin 3 saatini danışman öğretmenle birlikte sınıf içi gözlem ve / veya uygulama etkinliği olarak geçirecek.

*Aday öğretmenlerin okula zamanında gelip gitmesi konusunda hassasiyet göstermelerinin sağlanması gerekiyor.

*Aday öğretmenler hiçbir şekilde raporlu öğretmenlerin yerine veya öğretmeni olmayan bir sınıfta tek başlarına derse giremeyecek.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

*Aday öğretmenler danışman öğretmenlerin nöbet gününde danışman öğretmenle beraber nöbet tutacaklar. Bunun dışında aday öğretmene fiilen ve tek başına nöbet görevi verilmeyecek.

*Danışman öğretmenler kendilerinin hazırlaması gereken formları kesinlikle aday öğretmenlerin hazırlamasını istemeyecek.

*Danışman öğretmenin kısa süreli geçici görevde olması durumunda, mazeret izni ve sağlık izni gibi nedenlerle okulda bulunamayacağı hallerde danışman öğretmenin değiştirilmesine gerek olmayıp bu gibi durumlarda aday öğretmen izinli sayılmayacak ancak okulda bulunan başka bir öğretmenle geçici olarak ilişkilendirilecek.

*Aday öğretmen yetiştirme sürecinde programlarındaki faaliyetlerin tamamına katılmak zorunda olup, okul içi ve okul dışı faaliyetlerin herhangi birisine resmi mazeretleri dışında katılmayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Bir yorum bırakın