Adnan Menderes Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları (2013-2014)

1
2905

Adnan Menderes Üniversitesi 2013-2014 ”Güz” Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

Başvuru Yeri, Sınav ve Kayıt Tarihleri

 1. 1.   Başvuru Şekli ve Yeri:  Başvurular posta yoluyla veya elden ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Konservatuvar Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 2. 2.   Başvuru Tarihi: 29.07.2013-16.08.2013
 3. 3.   Önlisans ve lisans programlarına başvuru sonuçlarının ilanı: 29.08.2013
 4. 4.   Asıl olarak yerleşenlerin kayıtları: 02.09.2013-06.09.2013
 5. 5.   Yedek olarak  yerleşenlerin kayıtları: 09.09.2013-11.09.2013
 6. 6.   Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı Tarihi: 12.09.2013
  1. 7.   Yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenci bilgilerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi: 27.09.2013

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. 1.   Adayın, yatay geçiş yapmak istediği programı belirtir dilekçe,
 2. 2.   Transkript; başvuran adayın ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve yüzlük sisteme göre genel not ortalamasını gösteren belge, (Yüzlük sisteme göre not ortalamasını getiremeyen adaylarda “Adnan Menderes Üniversitesi Dörtlük Sistemdeki Notların Yüzlük Not Sistemindeki Karşılıkları” tablosu kullanılır.)
 3. 3.   Ders içeriklerini gösteren belge,
 4. 4.   ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
 5. 5.   Disiplin cezası almadığına dair belge,
 6. 6.   İkinci öğretimden birinci öğretime geçmek için başvuran adaylardan bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçtiğine ilişkin belge,
 7. 7.   Hazırlık sınıfı bulunan birimlere başvuranlardan yabancı dil seviyesini gösteren belge.

Kontenjanlar ve diğer bilgiler için buraya tıklayarak duyuruyu indiriniz.

1 YORUM

Bir yorum bırakın