Akdeniz Üniversitesi Kayıt Tarihleri (2012)

0
1455

Akdeniz Üniversitesi kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıtlar 03 – 07 Eylül 2012 tarihlerinde yapılacak olup fakültelere göre ayrı kayıt günleri yoktur. Yani bu tarihler arasında herhangi bir gün gerekli belgelerle kayıt yaptırabilirsiniz. Yazının devamında kayıt işlemlerinin ayrıntıları bulunmaktadır.

[ad]

>>> Güncellemeler ve ayrıntılar için BURAYA tıklayınız. <<<

Kayıt evraklarını, kazandığınız Fakültenin/Yüksekokulun Öğrenci İşlerine; katkı payı yatırıldıktan ve internet kaydı  yapıldıktan sonra eksiksiz olarak 03  – 07 Eylül 2012 tarihleri arasında teslim ediniz. (internet kaydı için kayıt programı güncellenmekte olup daha sonra sayfada yer alacaktır.)

Akdeniz Üniversitesi KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER; 

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi veya öğrenci belgesi gibi belgeler mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)

2. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

3. 12 Adet, 4,5×6 cm boyutunda fotoğraf

4. Öğrenci katkı payının ödenmesi ile ilgili belge

5. Sağlık Kurulu Raporu (Aşağıdaki belirtilen bölüm/programlara yerleşen adaylar istenen sağlık kurulu raporlarını belirtilen sağlık kuruluşlarından alacaktır.)

a) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenen programlar:

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Örgün Öğretim) Programı (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İkinci Öğretim) Programı (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım Programı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ) ,
b) Tam donanımlı resmi bir hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenen bölüm ve programlar:

Rekreasyon Bölümü (Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu),
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diyaliz Programı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Yaşlı Bakımı Programı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi Programı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diğer bölüm ve programları kazanan adaylardan sağlık raporu istenmeyecektir.

Kayıtla İlgili Önemli Notlar:
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Kayıt yaptıracak öğrencilerimiz Ferdi Kaza Sigortası bedeli olarak Türkiye İş Bankası’nın 6202 551482 numaralı hesabına 10,00 TL yatırarak, dekontunu kayıt evraklarıyla birlikte kazandığınız Fakültenin/Yüksekokulun Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

Bir yorum bırakın