ALES sonuçları ne zaman açıklanacak ? 2017 ALES sınav soruları ve cevapları

0
5611

7 Mayıs 2017 tarihinde yapılan ALES ilkbahar sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirlenmiştir. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları 8 Haziran’da açıklanacaktır. Sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr adresinde yer alacaktır.

ALES sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak ?

ALES soru ve cevaplarının 1-2 gün içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Tüm sorulara erişim sınava katılan adaylar için olacak. Sınav sorularının %10’u ise ÖSYM’nin sitesinde yer alacak.

ALES Sonbahar sınavı ne zaman yapılacak ?

ALES ilkbahar sınavınız pek iyi geçmedi mi ? ALES sonbahar sınavı 19.11.2017 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihleri: 26.09.2017 – 04.10.2017

ALES sonuç değerlendirmesi:

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Bir yorum bırakın