Amasya Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları 2014-2015

0
1670

T.C.

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı İlanı

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında, Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aşağıda belirtilen Lisansüstü Programlarına öğrenci alınacaktır. Başvurular, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik evraklı başvurular dikkate alınmayacaktır.

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
Program Anabilim Dalı ALES Taban Puanı ve Türü YDS-ÜDS Puanı Kontenjan Açıklama/Müracaat Şartı
Yüksek Lisans Biyoloji 55/Sayısal 21+3*+2** Biyoloji veya Biyoloji Öğretmenliği Lisans mezunu adaylar ile, (*) Ziraat Fakültelerinin Toprak, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma Bölümleri mezunu ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans mezunu adaylar başvurabilir.
Yüksek Lisans Fen Bilgisi Eğitimi 55/Sayısal 5+1** Fen Bilgisi Eğitimi Lisans mezunu adaylar başvurabilir.
Yüksek Lisans İlköğretim Matematik Eğitimi 55/Sayısal 8+1** İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunu adaylar başvurabilir .
Yüksek Lisans Fizik 55/Sayısal 13+1** Fizik, Fizik Öğretmenliği veya Fizik Mühendisliği Lisans mezunu adaylar başvurabilir.
Yüksek Lisans Matematik 55/Sayısal 13+1** Matematik veya Matematik Öğretmenliği Lisans mezunu adaylar başvurabilir.
Doktora Fen Bilgisi Eğitimi 55/Sayısal 55 2+1** Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olan adaylar başvurabilir.
Doktora Biyoloji 55/Sayısal 55 2 Biyoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olan adaylar başvurabilir.
Doktora Fizik 55/Sayısal 55 5 Fizik Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olan adaylar başvurabilir.

*Alan dışı kontenjanı ile lisansüstü programlara yerleşeceklere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.

** Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı (Adaylar, ”Amasya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabulü Yönergesi” şartlarını taşımak zorundadır).

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
Program Anabilim Dalı ALES Taban Puanı ve Türü YDS-ÜDS Puanı Kontenjan Açıklama/Müracaat Şartı
Yüksek Lisans *Beden Eğitimi ve Spor 55/Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlıklı Puan türünden herhangi biri 14+2** Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Lisans mezunu adaylar başvurabilir.
Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenliği Eğitimi 55/Eşit Ağırlıklı 20+1**+5*** Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Lisans mezunu adaylar ile Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru koşullarını taşıyan Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans mezunu adaylar başvurabilir.
Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Eğitimi 55/Sözel 12 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans mezunu adaylar başvurabilir.

*Hitit Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen Yüksek Lisans Programı **’Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı (Adaylar, ”Amasya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabulü Yönergesi” şartlarını taşımak zorundadır). **Tezsiz Yüksek Lisans programından, Tezli Yüksek Lisans programına geçiş kontenjanı.

universite ogrencileri

Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları ve Değerlendirme

1. Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması zorunludur.

2. ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %25’i, varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak toplanır.

3. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

4. Tezsiz Yüksek Lisans programından, Tezli Yüksek Lisans programına başvuru değerlendirmesi yapılırken; ALES puanının %40’ı, Lisans genel not ortalamasının %15’i, Tezsiz Yüksek Lisans not ortalamasının %35’i, varsa yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır.

5. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

6. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında duyurulur.

7. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Yüksek Lisans Programına Başvuruda İstenecek Belgeler

1. Lisans diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için diploma ya da mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur),

2. 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş Lisans not dökümü (transkript) belgesinin fotokopisi,

3. ALES Sonuç Belgesinin fotokopisi (ALES’in geçerlilik süresi üç (3) yıldır),

4. YDS/ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesinin fotokopisi (varsa),

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

6. Çıktısı alınarak doldurulan “Başvuru Formu” (“www.amasya.edu.tr” adresinden alınacaktır),

7. Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurumdan alınacak lisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkin belge,

8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

Yukarıda istenilen belgelerden her hangi birinin eksik olması halinde kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

Doktora Programı Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Esasları

1. Doktora için başvuran adayların YDS-ÜDS’ den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puanı almaları gerekmektedir,

2. Doktora Programı giriş puanı değerlendirmesinde, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının (100’lük sisteme göre) %15’i, Yüksek lisans not ortalamasının (100’lük sisteme göre) %10’u, yazılı sınav notunun %15’i ve Yabancı Dil puanının %10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Yazılı sınava girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. İlan edilen kontenjan sayısı

kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında duyurulur. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Doktora Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Çıktısı alınarak doldurulan “Başvuru Formu” (“www.amasya.edu.tr” adresinden alınacaktır),

2. Tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,

3. Yüksek lisans tez özeti (Türkçe-İngilizce),

4. Yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,

5. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,

6. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

8. ALES sonuç belgesinin fotokopisi (ALES’in geçerlilik süresi üç (3) yıldır),

9. YDS/ÜDS’ den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan aldığını gösterir sonuç belgesinin fotokopisi,

10. Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurumdan alınacak lisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkin belge,

11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

Yukarıda istenilen belgelerden her hangi birinin eksik olması halinde kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

Kesin kayıt sırasında başvuru için gereken belgelerin asılları veya tasdikli suretleri istenecektir. İbraz edemeyenler kesin kayıt hakkını kaybedecektir.

Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihleri ve Sınavlar

Tarih Açıklama
14.07.2014-29.08.2014 Başvuruların Kabulü
01.09.2014 Doktora Yazılı Sınavına Alınacak Adayların İlanı
03.09.2014 Doktora Yazılı Sınavı
05.09.2014 Sonuçların Açıklanması
08-09 Eylül 2014 Asıl Kayıt Tarihleri
10-11 Eylül 2014 Kayıt Yaptırmayan Adayların Yerine 1.Yedeklerin Kayıt Yaptırma Tarihleri
12 Eylül 2014 1.Yedeklerden Kayıt Yaptırmayan Adayların Yerine 2.Yedeklerin Kayıt Yaptırma Tarihi
08-12 Eylül 2014 Ders Kayıtları
15.09.2014 Öğrenime Başlama Tarihi

İletişim: Enstitü Sekreteri “Ömer KURUÇAY” Amasya Üniversitesi, Rektörlük Binası, 05100 AMASYA Tel: (0358) 260 00 47 / 2137-2141-2142 Fax: (0358) 260 00 48

E-mail: [email protected], [email protected]

Bir yorum bırakın