Anadolu Üniversitesi Yükseklisans Başvuruları (2012)

0
2018

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yükseklisans Başvuruları 06 Ağustos – 17 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Diğer Önemli Bilgiler, Lisansüstü Programlar ve Bölümler, Yüksek Lisans Kontenjanları aşağıda yer almaktadır.

[ad]

Önemli Tarihler:

  • TÜRKÇE YETERLİK SINAVI* : 23 Ağustos 2012
  • GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ YETENEK SINAVI : 24 Ağustos 2012
  • LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI : 27 Ağustos 2012
  • KESİN KAYIT TARİHLERİ : 3-7 Eylül 2012
  • YEDEK KAYIT TARİHLERİ : 17-18 Eylül 2012
  • * Türkçe Yeterlik Sınavı Saat: 10.00’da Öğrenci Merkezi’nde yapılacaktır.
Kontenjanlar ve diğer bilgiler burada: 
Dosyayı indirmek için buraya girip “ctrl + s” veya dosya menüsünden “indir” komutunu kullanınız.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER :

1-         Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da GRE veya GMAT sınavı belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.) Anadolu Üniversitesinden herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlayarak yeniden başka bir programa kabul edilen öğrencilerin (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden ALES’e girmelerine gerek bulunmamaktadır.

 

2-         Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Uluslararası geçerliği olan sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.) Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri tablosuna Üniversitemiz www.anadolu.edu.tr web sayfasında Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları adresinden ulaşılabilir.

 

3-         Yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans veya yüksek lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı örneği. Başarı sıralamasında genel not ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilmektedir. Genel not ortalaması 4,00 üzerinden olan adayların ortalamaları 25 ile çarpılarak 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, genel not ortalamalarının 100 üzerinden karşılığı, Üniversitemizce hesaplanacak olup konu ile ilgili olarak alınan Senato kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları-Not Karşılıkları adresinden ulaşılabilir.

 

4-         Yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi.)

 

5-         Dört adet vesikalık fotoğraf.

 

6-         T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı örneği (Enstitü tarafından onaylanacaktır).

 

7-         Askerlik durum belgesi (29 yaşını tamamlamış erkek öğrenciler için)

 

NOT: Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip, danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi halde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilir.

Kamu kurumlarında çalışan adayların, derslere devam edebileceğine ilişkin izin yazısı getirmeleri gereklidir.

ÖNEMLİ NOT:

1-     Yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora başvuruları için lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Başvurduğu anabilim dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir.

 

2-     Kayıt tarihi geçtikten sonra enstitü müdürlüklerine ulaşan veya belgeleri eksik/yanlış beyanı olanlar kayıt yaptıramayacaktır.

 

3-     Kesin kayıtlar şahsen yapılacak olup, kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi ilgili enstitü müdürlüklerinden veya internet sayfalarından öğrenilebilir.

 

Bir yorum bırakın