Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
1038

Son başvuru tarihi: 14 Aralık 2012

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili DeğerlendirmeÖlçütleri’ni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 fotoğraf, öğrenim belgesi, onaylı nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı-Eskişehir” adresine vermeleri gerekmektedir. Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

Profesör :

 • Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
 • Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı
 • Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
 • Eskişehir Meslek Yüksekokulu
 • Porsuk Meslek Yüksekokulu

Doçent:

 • Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
 • Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (2 adet)
 • Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı
 • Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
 • Fen Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı
 • Fen Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı (Kuantum nokta üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak.)
 • Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
 • İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
 • İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı
 • Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü (2 adet)
 • Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (Yiyecek-İçecek veya Beslenme alanında çalışmalar yapmış olmak.)
 • Engelliler Araştırma Enstitüsü Zihin Engelliler Anabilim Dalı.

Bir yorum bırakın