Anadolu Üniversitesi Yetenek Sınavı Takvimi (2013-2014)

0
2852

Fakültelere göre duyurular değişiktir. Sayfa altındaki linkten hepsine toplu olarak ulaşabilirsiniz.

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI

ÖNKAYIT – ÖZEL YETENEK SINAVI ESASLARI – KESİN KAYIT PROGRAMI

 

ÖNKAYIT BİLGİLERİ

1-      Grafik, Seramik-Cam, Çizgi Film (Animasyon), Heykel, Resim- Baskı Sanatları Bölümlerine Ön kayıtlar, 19- 23 Ağustos 2013 tarihleri arasında  (23 Ağustos 2013 Cuma dahil) çalışma saatlerinde Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yunusemre Kampüsü’nde yapılacaktır.

2-      Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

         BÖLÜM KONTENJANLARI:              

Grafik Bölümü                                       30                    Hazırlık Sınıfı        İsteğe Bağlı

Seramik-Cam Bölümü                            42                    Hazırlık Sınıfı        İsteğe Bağlı

Çizgi Film (Animasyon) Bölümü           20                    Hazırlık Sınıfı        İsteğe Bağlı

Heykel Bölümü                                      15                    Hazırlık Sınıfı        İsteğe Bağlı

Resim-Baskı Bölümü                             55                    Hazırlık Sınıfı        İsteğe Bağlı

ÖNKAYIT KOŞULLARI

1-      Önkayıt yaptırabilmek için lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan (Kesin kayıt tarihine kadar) mezun olmak ve 2013 YGS-1 ,YGS-2, YGS-3 ,YGS-4 ,YGS-5, YGS-6 altı puan türlerinin herhangi birinden en az  200.000 (Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmeden) veya daha fazla puan almış olanlar başvurabilir.

2-      Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da önkayıt yaptırabilirler.

3-      Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin nedeniyle çıkarılmış bulunanlar önkayıt yaptıramazlar.

4-      2012-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açıköğretimin kontenjan sınırlaması olan programlar için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açıköğretim kontenjan sınırlaması olmayan programlarına  2012-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

5-      Adayların Ortaöğretim başarı puanları Fakültemiz tarafından ÖSYM’den temin edilecektir. (Ortaöğretim başarı puanı diploma notu değildir.)

 

ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • T.C Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2013 YGS Sonuç Belgesi (ÖSYM’den Fakülte tarafından alınacaktır.)
 • Bir adet vesikalık fotoğraf (1. Adet 4.5×6 cm boyutunda, fotoğraf.)
 • Noter onaylı vekaletname ile önkayıt yaptırılabilir.

 

SINAVINA GETİRİLECEK MALZEME VE BELGELER:

 • YUMUŞAK KURŞUN KALEM, SİLGİ, KALEMTRAŞ
 • SINAVA GİRİŞ BELGESİ (Önkayıt esnasında Fakülteden verilecek)
 • KİMLİK (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport).

BÖLÜM TERCİHİ BELİRLEME

Başvuru aşamasında adaylar GSF’nin beş bölümü arasında en fazla İKİ BÖLÜME ön kayıt yaptırabilir, kayıt oldukları bölüm sınavlarına girebilirler. Adaylar ön kayıtta birinci tercihlerini (1), ikinci tercihlerini (2) ile kodlayarak kayıt yaptırırlar. BİRİNCİ BÖLÜM TERCİHİNİ ASİL OLARAK KAZANAN ADAY, İKİNCİ BÖLÜM TERCİHİNDEN ASİL VEYA YEDEK OLAMAZ. İKİNCİ BÖLÜM TERCİHİNİ ASİL OLARAK KAZANAN ADAY, BİRİNCİ BÖLÜM TERCİHİNDE YEDEK OLABİLİR, KAYIT SIRASI GELMESİ DURUMUNDA BİRİNCİ TERCİHİ OLAN BÖLÜME KAYIT YAPTIRABİLİR.

 

SINAVIN UYGULANMASI

Sınav 24 Ağustos 2013 Cumartesi günü Saat: 09:00’da yapılacaktır.

Sınav Yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sınav sabahı duyurulacaktır.

Yetenek Sınavı tek oturumda gerçekleştirilecektir. Yaklaşık süresi 200 dakikadır.

1-      Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı (Tüm Adayların Sınanacağı Ortak Sınav 45 Dakika)

2-      Birinci Tercih Bölüm Çizim Sınavı (Adayların Kayıt Yaptırdığı Bölüm Çizim Sınavı 70 dakika)

3-      İkinci Tercih Bölüm Çizim Sınavı (Adayların Kayıt Yaptırdığı Bölüm Çizim Sınavı 70 dakika)

 

 

 

Sınavın Birinci Kısmı GENEL KÜLTÜR GÖRSEL ALGI TEST SINAVI’dır. 50 soru 45 dakika cevaplama süresi ile sınav uygulanacak ve sonuçlar BAUM tarafından değerlendirilecek. Sınavın ikinci ve üçüncü KISMI yapı ve süre olarak aynı olup BÖLÜM ÇİZİM SINAVI oturumları olarak uygulanır. Bölüm Jürileri sınav öncesinde (Sınav Sabahı) BÖLÜM ÇİZİM SINAVI için ÇİZİM SORUSU belirler. İKİNCİ KISMIN oturumu başında tüm adaylara aynı kağıda basılmış olan BÖLÜM ÇİZİM SORULARI evrakı ile bir çizim kağıdı dağıtılır. Adayların ön kayıt yaptırdıkları BÖLÜM ÇİZİM SORULARINI okumaları hatırlatılarak istedikleri SORU önceliğinde çalışmaları sağlanır. İKİNCİ KISIM oturum süresi tamamlanınca çizim kağıdındaki adayın ismi kapatılarak sınav evrakına BÖLÜM ADI ve RENK KODU verilerek sınıflandırılır. Adaylar arasında TEK BÖLÜM TERCİHİ yapan adayların sınav salonlarını terk etmeleri sağlanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM oturumu başında adaylara bir çizim kağıdı dağıtılır ve adayın diğer BÖLÜM ÇİZİMİ SORUSUNU çalışması sağlanır. Sınav süresi tamamlanınca çizim kağıdındaki adayın ismi kapatılarak BÖLÜM ADI ve RENK KODU verilerek sınıflandırılır. Tüm sınav evrakı Jürilerin değerlendirilmesi amacıyla toplanır.

Bölüm Jürileri adayların çalışmalarını puanlar ve değerlendirir en başarılı çizimden başlayarak sıralar ve puanlar.

ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI  (ÖYSP) BÖLÜM ÇİZİM SORUSU  %75 ile GENEL KÜLTÜR GÖRSEL ALGI TEST Sınavı puanı %25 olarak toplam

100 puan üzerinden ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI olarak değerlendirilir.

Özel yetenek sınavı ile fakülteye yerleştirilmeye esas olacak yerleştirme puanı (YP ) aşağıda gösterilen formüle göre hesaplanacaktır.

 

Adayın            ÖYSP Puanı

ÖYSP Standart                              ÖYSP              Dağılımının                            +  50

Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x                Puanı                Ortalaması

ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması

a.   Aday aynı alanlardan geliyor ise;

Yerleştirme Puanı (YP)= (1,17xÖYSP-SP)+(0,11 x OBP)+(0,22 YGS-P)+(0,03x OBP)

b.   Aday diğer alanlardan geliyor ise;

Yerleştirme Puanı (YP) = (1,17xÖYSP-SP)+(0,11 x OBP)+(0,22 YGS-P)

 

Bölüm Alan Sınavlarının sonuçları değerlendirmeden sonra puan sıralamasına göre internet ortamında ilan edilecektir.

 

KESİN KAYITLAR

Asil olarak kazanan adaylar için:

Kesin kayıtlar 02 Eylül 2013- 06 Eylül 2013 tarihleri arasında çalışma saatleri içerisinde (09:00-17:30) yapılacaktır.

 

Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedek Listelerinin İlanı                   : 06 Eylül 2013 tarihinde

                                                                                                            Saat: 18:00’dan sonra

Boş Kalan Kontenjanlar için 1. Kesin Kayıt                                              :  09 Eylül 2013 ( 09:00-16:30)

Boş Kalan Kontenjanlar için 2. Kesin Kayıt                                              : 10 Eylül 2013 ( 09:00-16:30)

Boş Kalan Kontenjanlar için 3. Kesin Kayıt                                              : 11 Eylül 2013 ( 09:00-16:30)

Boş Kalan Kontenjanlar için 4. Kesin Kayıt                                              : 12 Eylül 2013 ( 09:00-16:30)

Boş Kalan Kontenjanlar için 5. Kesin Kayıt                                              : 13 Eylül 2013 ( 09:00-16:30)

ozel yetenek sinavi

            KESİN KAYITLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Adayın lise veya dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli Mezuniyet Belgesi,
 • Nüfus Cüzdanını Fotokopisi (T.C. Kimlik No belirtilecek),
 • İkametgah Beyanı,
 • 1991 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Beyanı (1992-1993-1994 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu beyan istenmeyecektir.) Bu beyanda bulunmayanların okula kaydı yapılamaz.
 • 18 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4,5×6 cm boyutunda, son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),
 • Üniversitece belirlenen diğer belgeler.
 • Noter onaylı vekaletname ile kesin kayıt yapılmaz.

 

NOTLAR:                                                                                                                       .

1-      Sınavlara, ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi zorunludur.

2-      Önkayıt formunda yapılan tercih sıralaması, form Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edildikten sonra değiştirilemez.

3-      Sınavın başlamasından 30 dakika sonra gelen adaylar Sınav Salonuna kesinlikle alınmayacaklardır.

4-      Adaylar, yukarıdaki yazılı koşulları kabul etmiş sayılır.

 Diğer yetenek sınavları ve açıklamalar için buraya tıklayınız.

Bir yorum bırakın