Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları (2013)

0
3092

Anadolu Üniversitesi,  bahar yarıyılı için yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı yapacaktır.  Başvurular 28 Ocak-01 Şubat 2013 tarihleri arasında üniversitemiz web sitesinden ve ilgili enstitünün web sitesinden duyurulacak olan online başvuru sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

Kontenjanlar en alttaki word belgesindedir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

VE ADAYLARIN BAŞARI SIRALAMASINA AİT ESASLAR

YÜKSEK LİSANS:

1-      KPDS, ÜDS veya bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan 50 ya da eşdeğeri olmak koşuluyla yabancı dil puanının %25’i. (*), (**)

         (Uzaktan eğitim tekniklerine dayalı olarak internet üzerinden veya örgün eğitim veren ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notu varsa yabancı dil puanının %25’i alınarak hesaplanır.)

 

2-         En az 2,00/4,00 ya da 50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının % 25’i.

3-         Başvurduğu programın puan türünde en az 60 puan almak koşuluyla ALES’in %50’si.

(Uzaktan eğitim tekniklerine dayalı olarak internet üzerinden veya örgün eğitim veren ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alması gerekmektedir.)

 

4-      Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından, en az 60 almak koşuluyla yetenek sınavı ve/veya portfolyo sonucu.

5-      Başvuran adayların puan hesaplamaları lisans ortalamasının % 25’i, yabancı dil puanının %25’i ve yetenek sınav sonucunun %50’si alınarak yapılır.

Başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.

6-      Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almış olmaları ya da 04 Şubat 2013 tarihinde saat 10.00 da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir.

 

DOKTORA:

1-         KPDS, ÜDS veya bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan 60 ya da eşdeğeri olmak koşuluyla yabancı dil puanının %25’i. (**), (***)

2-         Lisansa dayalı doktorada en az 2,70/4,00 ya da 67,5/100, yüksek lisansa dayalı doktorada en az 3,00/4,00 ya da 75/100 almak koşuluyla lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %25’i.

3-      Başvurduğu programın puan türünde en az 70 puan almak koşuluyla ALES’in %50’si.

4-      Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı doktora programları için (C1) düzeyinde puan almış olmaları ya da 04 Şubat 2013 tarihinde saat 10.00 da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir.

 

 


SANATTA YETERLİK:

1-         KPDS, ÜDS veya bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan 60 ya da eşdeğeri olmak koşuluyla yabancı dil puanının %25’i. (**)

2-         Lisansa dayalı sanatta yeterlikte en az 2,70/4,00 ya da 67,5/100, yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlikte en az 3,00/4,00 ya da 75/100 almak koşuluyla lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %25’i.

3-         Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından, en az 60 almak koşuluyla yetenek sınav sonucunun %50’si

4-         Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı doktora programları için (C1) düzeyinde puan almış olmaları ya da 04 Şubat 2013 tarihinde saat 10.00 da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir.

 

*          Yüksek lisans bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 ya da eşdeğeri puan almaları gereklidir.

**        KPDS, ÜDS veya Uluslararası geçerliği olan sınavların birinden alınmış olmalıdır. KPDS ve ÜDS sınavlarının dışındaki sınavlardan alınan puanlar sınavı yapan kurumun belirlediği süre kadar geçerlidir.

***      Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan almalıdır. Öğrenim görecekleri yabancı dil dışında ise Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diğer dillerden en az 60 veya eşdeğeri puan almalıdır. Başarı sıralamasında öğrenim görecekleri yabancı dil dışındaki dil puanı kullanılacaktır.

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ:

1-       Başvurular 28 Ocak-01 Şubat 2013 tarihleri arasında üniversitemiz web sitesinden ve ilgili enstitünün web sitesinden duyurulacak olan online başvuru sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

2-       Adaylar başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme T.C. Kimlik numaralarıyla giriş yaparak kendilerini tanımlayacaklar ve sistemde yönlendirilecekleri biçimde başvurularını gerçekleştireceklerdir.

3-       Her aday sadece 2 ayrı bölüme başvuru gerçekleştirebilecektir.

4-       Başvuru esnasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların başvuruları iptal edilecektir.

5-       Başvuru sonuçları web sitemizden ilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazananlar başvuru esnasında beyan ettikleri bilgileri aşağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri taktirde kayıtları kabul edilecektir.

 

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER :

1-       Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da GRE veya GMAT sınavı belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.) Anadolu Üniversitesinden herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlayarak yeniden başka bir programa kabul edilen öğrencilerin (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden ALES’e girmelerine gerek bulunmamaktadır.

 

2-       Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Uluslararası geçerliği olan sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.) Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri tablosuna Üniversitemiz www.anadosınavsız üniversitelu.edu.tr web sayfasında Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları adresinden ulaşılabilir.

 

3-       Yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı örneği. Başarı sıralamasında genel not ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilmektedir. Genel not ortalaması 4,00 üzerinden olan adayların ortalamaları 25 ile çarpılarak 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, genel not ortalamalarının 100 üzerinden karşılığı, Üniversitemizce hesaplanacak olup konu ile ilgili olarak alınan Senato kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları-Not Karşılıkları adresinden ulaşılabilir.

 

4-       Yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi.)

 

5-       Dört adet vesikalık fotoğraf.

 

6-       T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı örneği (Enstitü tarafından onaylanacaktır).

 

7-       Askerlik durum belgesi (29 yaşını tamamlamış erkek öğrenciler için)

 

NOT: Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip, danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi halde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilir.

Kamu kurumlarında çalışan adayların, derslere devam edebileceğine ilişkin izin yazısı getirmeleri gereklidir.

 

ÖNEMLİ NOT:

1-         Yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora/sanatta yeterlik başvuruları için lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Başvurduğu anabilim/anasanat dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir.

 

2-         Kayıt tarihi geçtikten sonra enstitü müdürlüklerine ulaşan veya belgeleri eksik/yanlış beyanı olanlar kayıt yaptıramayacaktır.

 

3-         Kesin kayıtlar şahsen yapılacak olup, kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi ilgili enstitü müdürlüklerinden veya internet sayfalarından öğrenilebilir.

  Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları, Kontenjanlar (2013)

Bir yorum bırakın