Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları

0
3879

2012 2013 akademik yılı Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları 06-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans (Lisansüstü) Başvuruları için gerekli belgeler, başvuru yöntemleri, başvuru koşulları ve kontenjanlar aşağıdaki dosyada yer almaktadır.

[ad]

BAŞVURU YÖNTEMİ:
1- Başvurular 6-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında üniversitemiz web sitesinden ve ilgili enstitünün web sitesinden duyurulacak olan online başvuru sistemi vasıtasıyla
gerçekleştirilecektir.
2- Adaylar başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme T.C. Kimlik numaralarıyla giriş yaparak kendilerini tanımlayacaklar ve sistemde yönlendirilecekleri biçimde başvurularını
gerçekleştireceklerdir.
3- Her aday sadece 2 ayrı bölüme başvuru gerçekleştirebilecektir.
4- Başvuru esnasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların başvuruları iptal edilecektir.
5- Başvuru sonuçları web sitemizden ilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazananlar başvuru esnasında beyan ettikleri bilgileri aşağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri taktirde kayıtları kabul edilecektir.

 

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER :
1- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da GRE veya GMAT sınavı belgesinin aslı veya onaylı örneği.
(Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.) Anadolu Üniversitesinden herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği
kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlayarak yeniden başka bir programa kabul edilen öğrencilerin
(en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden ALES’e girmelerine gerek bulunmamaktadır.

2- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Uluslararası geçerliği olan sınavların birinden
alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.) Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri
tablosuna Üniversitemiz www.anadolu.edu.tr web sayfasında Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları adresinden ulaşılabilir.

3- Yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans veya yüksek lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı örneği.
Başarı sıralamasında genel not ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilmektedir. Genel not ortalaması 4,00 üzerinden olan adayların ortalamaları 25 ile çarpılarak 100’lük
sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, genel not ortalamalarının 100 üzerinden karşılığı, Üniversitemizce hesaplanacak
olup konu ile ilgili olarak alınan Senato kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları-Not Karşılıkları adresinden
ulaşılabilir.

4- Yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Yurt dışından
alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi.)

5- Dört adet vesikalık fotoğraf.

6- T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı örneği (Enstitü tarafından onaylanacaktır).

7- Askerlik durum belgesi (29 yaşını tamamlamış erkek öğrenciler için)

NOT: Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip, danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi halde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul
edilir.
Kamu kurumlarında çalışan adayların, derslere devam edebileceğine ilişkin izin yazısı getirmeleri gereklidir.

ÖNEMLİ NOT: 

1- Yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora başvuruları için lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Başvurduğu anabilim dalından
farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış adaylar “Bilimsel Hazırlık
Programı”na alınabilir.

2- Kayıt tarihi geçtikten sonra enstitü müdürlüklerine ulaşan veya belgeleri eksik/yanlış beyanı olanlar kayıt yaptıramayacaktır.

3- Kesin kayıtlar şahsen yapılacak olup, kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi ilgili enstitü müdürlüklerinden veya internet sayfalarından öğrenilebilir.

Bir yorum bırakın