Anadolu Vakfı Burs Başvuruları (2013)

1
2403

Anadolu Vakfı burs başvuruları 1-30 Eylül 2013 tarihleri arasında alınacaktır. İnternetten başvuru linki açıklamaların sonunda yer almaktadır.

GENEL ŞARTLAR
 1. Anadolu Vakfı Burslarından faydalanacak tüm öğrencilerin öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olması ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olması gereklidir.
 2. Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.
 3. Burslardan faydalanmak için T.C. vatandaşı olmak gereklidir.
 4. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Genel Müdür tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
 5. Kişi ve kuruluşlardan gelen burs istekleri Burs Komitesi’nde değerlendirilir ve yanıtlanır.
 6. Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır. Disiplin cezası alma ve yanlış beyan bursun sona erdirilmesine neden olur.
 7. Aksi belirtilmedikçe, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
 8. “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki burslar için burs bağışı yapan gerçek ya da tüzel kişi tarafından talep edilen bağış şartları Anadolu Vakfı Senedi’ne ve Vakfın amaç ve hedeflerine uygunluk açısından Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur. Bursiyerler ile ilgili özel şartlar talep edilmemişse, bu Yönetmelik’teki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.
 9. Meslek dalı kontenjanları ve burs miktarları öğretim yılı başlamadan belirlenir ve www.anadoluvakfi.com.tr adresinden duyurulur.
 •  Burs ödemeleri aylık yapılacak olup 9 aylık süreç, Ocak-Haziran ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsayacaktır
 •  İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması şartı aranır. Eksik ve güncel olmayan bilgi ve belgeler burs ödemesinin durdurulmasına yol açar.

Başvuru sayfası için buraya tıklayınız.

bursluluk

BURS BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Yeni Bursiyerler

 • Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Anadolu Vakfı’nın internet sitesi olan www.anadoluvakfi.org.tr adresinden form doldurmak sureti ile online olarak yapılır.
 • Başvuruda bulunacak olan adayların form doldurabilmeleri için öncelikle sisteme üye olmaları gerekmektedir.
 • Bursiyer adayları
 • Ad – Soyad,
  • TC Kimlik Numarası ve E-posta adresleri
   ile sisteme üye olduklarında kendilerine e-posta yolu ile gönderilen şifreyi kullanarak sisteme giriş yaparlar ve burs formunu eksiksiz doldurarak başvuru işlemini tamamlarlar.
  • Başvuru tamamlandığında sistem otomatik olarak bursiyer adayına “Başvurunuz başarı ile gerçekleşmiştir” mesajını ve sürecin devamı hakkında kısa bilgi verir
  • Adaylar başvuru formlarına, başvuru süresince ulaşabilirler ve bu süre zarfında gerek duydukları taktirde bilgilerinde güncelleme yapabilirler.
  • Burs başvuru süresi sona erdiğinde adaylar bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.
  • Sistem, Üniversite Giriş Yerleşme Puan Başarı sırasına göre başvuru yapmış olan tüm adayları elektronik olarak sıralar.
  • Mevcut listeden yine başarı sırasına göre elektronik olarak meslek dalı kontenjanlarına bursiyer adayları yerleştirilir.
  • Kontenjan Listeleri, Burs Komitesine sunularak adaylar maddi desteğe duydukları ihtiyaç açısından değerlendirilirler.
  • Önce “başarı” kritine göre elektronik olarak oluşturulan liste Burs Komitesi’nde “ihtiyaç” kriterine göre de değerlendirildikten sonra son şeklini almış olur.
  • İlgili burs kontenjanına giren bursiyer adaylarına bilgilendirme maili gönderilir ve bursiyer adayları bu mail ile süreç hakkında bilgilendirilerekkendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:
   1. Nüfus Cüzdan fotokopisi
   2. Nüfus Kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
   3. İkametgah belgesi
   4. Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıka kaydı belgesi
   5. Gelir beyanı ile ilgili olarak
    1. Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,
    2. Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları
    3. Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
    4. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
   6. Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı
   7. Öğrenci belgesi
  • Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını bir seferde belirlenmiş olan tarihe kadar Anadolu Vakfı’na posta ile göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Anadolu Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer adaylığından çıkarılır.
  • Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.
  • Sonuçlar, Anadolu Vakfının internet sitesinde duyurulur.

1 YORUM

Bir yorum bırakın