Ankara Üniversitesi 2015-2016 Yatay Geçiş Başvuruları

3
5988

Ankara Üniversitesi, yatay geçiş 2015-2016 duyurusunu yayınlamıştır. Başvurular 31 Temmuz’a kadar devam edecektir.

Başvuru Tarihleri : 13-31 Temmuz 2015
Başvuru Adresi : Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tandoğan
Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Kat:3 Beşevler/ANKARA
Sonuç İlan Tarihi (Asil) : 26.08.2015
Kesin Kayıt Tarihleri (Asil Adaylar İçin) :01-04.09.2015
Sonuç İlan Tarihi (1.Yedek) : 04.09.2015
1. Yedek Kesin Kayıt Tarihi : 07.09.2015
Sonuç İlan Tarihi (2. ve Diğer Yedekler) :07.09.2015
2. ve Diğer Yedekler Kesin Kayıt Tarihi :08.09.2015

BAŞVURU BELGELERİ

1) Aday öğrencilerin online başvuru sonucunda bilgisayardan alacakları başvuru formuçıktısı,

2) Öğrenci belgesi (son iki ay içerisinde alınmış)

3) Onaylı ders içerikleri,

4) Disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almadığını gösteren resmi belge,

5) Adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait merkezi yerleştirme sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

6) İkinci örgün öğretimden birinci örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında bulunduğu sınıfın ilk %10‘una girerek bir üst sınıfa geçtiğine dair onaylı belge,

7) Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversiteden alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı (transkript), (Not değerlendirme sistemi
4,00’lük sisteme tabi olan öğrencilerin, üniversitelerinden alacakları transkriptlerinde akademik ortalamalarının açıkça yazılı ve onaylı olması gerekmektedir. Bu öğrencilerin genel
not ortalamalarının 100’ lük karşılıkları Üniversitemizce belirlenen 4,00’lük sistemin 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınarak belirlenir.)

ankara_üniversitesi_logo

8) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğini gösterir belge,

9) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puan aldığını gösterir sınav sonuç belgesi ( tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapılan programlarımız için zorunlu, bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlarda bu
belgeyi sunamayan öğrenciler yeterlik sınavına girmek zorunda, diğer programlarda ise 2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesi kapsamında okutulan temel yabancı dil derslerinden muaf olmak
için sunulabilir.)

10) Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya Üniversitemizce eşdeğer sayılan sınavlar ve puanları için
TIKLAYINIZ.

 • Ankara Üniversitesi Yatay Geçiş İlkeleri
 • Genel İlkeler
 • Genel Şartlar ve Değerlendirme
 • 2015 – 2016 Öğretim Yılı Yatay Geçiş Takvimi
 • Başvuru Belgeleri
  (Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların online başvuru yapmaları gerekmemektedir)
 • Online Başvuru
 • Kontenjanlar
  Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları
  Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları
  Yurt Dışı Yatay Geçiş Kontenjanları
 • Üniversitemiz Programlarının Yıllara Göre Taban Puanla
 • Hazırlık Sınıfı Bulunan Programlar
 • ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik bilgileri için buraya tıklayınız.

3 YORUMLAR

Bir yorum bırakın