Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Alımı (Ocak 2013)

0
2375

Ankara Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerine Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Koşul ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA

ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

ÖN KAYIT KOŞULLARI:

· 07-18 Ocak 2013 tarihleri arasında müracaatların Enstitümüz internet sayfasında yapılması gerekmektedir.

· Mülakatlar ve yabancı uyruklu öğrenciler için bilim sınavı 25 Ocak Cuma günü saat10.00’da ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.

· Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi.*

· Yabancı uyruklu öğrenciler lisans veya yüksek lisans öğreniminin tamamını Türkçeeğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Yüksek Lisans ve doktora için TÖMER Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.

A-YÜKSEK LİSANS:

· Lisans Mezuniyet Belgesi.(Diploma aslı veya Noter onaylı fotokopisi)

· Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük not sisteminde en az 2 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).

· Tezli Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi (ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan). Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.

· ALES (Sayısal) en az ≥55 olmalıdır.

· T.C.Kimlik numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı örneği.

B-DOKTORA :

· Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi.(Diploma aslı veya Noter onaylı fotokopisi)

· Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük sistemde en az 3 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).

· Yabancı Dil Belgesi (ÜDS veya KPDS’den en az 60 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan).

· ALES (Sayısal) en az ≥55 olmalıdır.

· T.C.Kimlik numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı örneği.

C-BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK LİSANS DOKTORA:

· Lisans Mezuniyet Belgesi.(Diploma aslı veya Noter onaylı fotokopisi)

· Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük sistemde en az 3 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).

· Yabancı Dil Belgesi (ÜDS veya KPDS’den en az 65 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan).

· ALES (Sayısal) ≥70 olmalıdır.

· T.C.Kimlik numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı örneği.

D-YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER :

· Mezuniyet Transkripti (Yabancı Ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi, 2 adet).

· Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği).

· Geçerli ALES Belgesi veya uluslararası geçerliliği olan eşdeğer belgeler.

· Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz yüksek Lisans ve Doktora için TÖMER tarafından verilen en az [C 1] seviyesi Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi (Yabancı uyruklu olup, orta öğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda tamamlamış olanlardan Türkçe Dil Sınav Belgesi istenmez),

· Tezli Yüksek Lisans programı için anadilleri dışında yabancı dil belgesi (İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça) ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan alındığını gösteren belge (Ayrıca TOEFL veya benzeri uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan). Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.

· Doktora programı için anadilleri dışında yabancı dil belgesi (İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça) ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan alındığını gösteren belge (Ayrıca TOEFL veya benzeri uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan).

· Kimlik Belgesi örneği.

 

Ayrıntılı bilgi için:

Adres : Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası L Blok 1.Kat 06830 Gölbaşı- ANKARA

Telefon : 0 (312) 6000100 / 1463-1464-1465-1477-1478-1479 (Öğrenci İşleri)

Fax : 0 (312) 6000154

Web : http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr

e-mail : [email protected]

NOT: -Sadece tek bir Anabilim Dalı programına başvuru yapılabilir.

-Bazı Anabilim Dallarının özel koşulları kontenjan listesinde belirtilmiştir.

 

* Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan mezun oldukları üniversitenin tanınıp tanınmadığına dair Enstitümüzce görüş sorulacaktır.

 

ÖNEMLİ!

 

SADECE MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN Ön Kayıt Başvuruları Enstitümüz web Sayfasında Elektronik Ortamda Yapılacak Olup, Başvuruda bulunan öğrenciler tüm başvuru evraklarının birer örneğini ve internet başvuru formu çıktısını mülakata giderken yanlarında bulunduracak ve belgeleri jüriye teslim edeceklerdir. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıt için Enstitüye geldiklerinde yine tüm başvuru evraklarının onaylı örneklerini Enstitüye getireceklerdir.

 

(Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı Enstitümüzce iptal edilecektir).

 

NOT: Ön Kayıt Başvurusu yapılacak olan web adresi ön kayıt tarihlerinde Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜK.LİS . TEZLİ YÜK.LİS . DOKTORA BİRLEŞTİRİLMİŞ YÜK.LİS ./DOKTORA
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ 5 1
BAHÇE BİTKİLERİ 16 19 15 4
* BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 10
BİTKİ KORUMA 10 13 16
BİYOLOJİ 34 23 14 1
** ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 20 10
FİZİK 15 5
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 4 5 3
GIDA MÜHENDİSLİĞİ 8 4
İSTATİSTİK 3 5
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 4 1
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 23 12
KİMYA 32 40 35 25
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 20 10 2
MATEMATİK 6 3
PEYZAJ MİMARLIĞI 10 17 2
SU ÜRÜNLERİ 10 10 5 5
SÜT TEKNOLOJİSİ 5 8 3
TARIM EKONOMİSİ 5 3 2 1
TARIM MAKİNALARI 20 20 10
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 10 10 5
TARLA BİTKİLERİ 19 11 9
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 21 19 17
ZOOTEKNİ 18 21 16 4
*** DİSİPLİNLERARASI TAŞINMAZ GELİŞTİRME
I. Öğretim 5 3 2
II. Öğretim *** 40
*** DİSİPLİNLERARASI TAŞINMAZ GELİŞTİRME (PROTOKOL KAPSAMINDA)
(Türkiye Belediyeler Birliği ) I. Öğretim 3 3
(Türkiye Belediyeler Birliği) II.Öğretim **** 50 (en az) #
( Tapu ve Kadastro Genel Müd . ) I. Öğretim 2 2
(Tapu ve Kadastro Genel Müd .) II.Öğretim **** 20 (en az) #
( Milli Emlak Genel Müd . ) I. Öğretim 10 3 3 1 (en az)
(Milli Emlak Genel Müd .) II.Öğretim **** 3 (en az) #

*Bu anabilim dalında ALES (sayısal) 75 puan aranacaktır. Ayrıca lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2.5 olması gerekmektedir ve yüksek lisans-doktora başvurularında yabancı dil puanı (ÜDS, KPDS) en az 60 puan aranacaktır (Ayrıca TOEFL veya benzeri uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan).

 

**Bu anabilim dalında ALES (sayısal) 75 puan aranacaktır. Ayrıca yüksek lisans programına başvuracaklar için lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2.3 olması gerekmektedir ve yüksek lisans-doktora başvurularında yabancı dil puanı (ÜDS, KPDS en az 60 puan aranacaktır. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan).

***Bu anabilim dalında ALES belgelerinden aranacak puan türü eşit ağırlık, sayısal veya sözel puanlarından biri olacaktır.

**** Bu program hakkında detaylı bilgiyi ilgili anabilim dalından öğrenebilirsiniz. Tel: 0 (312) 600 0159 – 600 01 60

# Üniversitemiz ile ilgili kurumlar arasında yapılan protokol kapsamında protokolde geçtiği üzere anabilim dalımıza her dönem alınması gereken asgari öğrenci sayılarıdır. Müracaatların daha fazla olması durumunda bu sayı artabilecektir.


ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora koşullarına ulaşmak için Tıklayınız

Kontenjanlar için Tıklayınız

lys ygs

Bir yorum bırakın