Ankara’daki Üniversitelerde Mobbing

0
1460

Ankara’daki üniversitelerde yapılan araştırmaya göre mobbing oranı % 29 çıktı.

Mobbing nedir ?

Mobbing, psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamına gelen, Latince kökenli sözcük. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır. Son dönemde sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinlerararası çalışılan bir konu haline gelmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsün Atanur Baskan ve Hacettepe Üniversitesi doktora öğrencisi Sibel Kontaş Çevik’in araştırmasına göre akademisyenlerin %29’u mobbinge maruz kalıyor.

Mobbing en çok: Eğitim Fakültelerinde görülüyor.

Mobbinge maruz kalanların:

 • % 63.8’i kadın,
 • %36.2’si erkek

Araştırma Kapsamı: 

Araştırmaya Ankara, Gazi, Hacettepe ve Ortadoğu Teknik Üniversiteleri’ne bağlı Fen-Edebiyat, Eğitim, Mühendislik-Mimarlık, İktisadi İdari bilimler fakültelerinde görev yapan akademisyenler katıldı.

 • 2329 araştırma görevlisi,
 • 438 öğretim görevlisi,
 • 725 yardımcı doçent,
 • 703 doçent
 • 1315 profesör

En çok mobbing kadınlara ve genç akademisyenlere uygulanıyor:

Yıldırma yaşayanların yüzde 40.8’i, 20-29 yaş aralığındaki genç akademisyenler. Araştırma görevlilerinin yıldırmaya maruz kalma oranı yüzde 61.1.

Mobbing yapanlara dair:

Yıldırmacıların yüzde 28.2’sini 50 yaş ve üzeri, yüzde 27.5’ini 30-39 yaş arası, yüzde 23.2’sini ise 40-49 yaş arası kişiler oluşturuyor. 174 mağdurdan 97’si yıldırmacının profesör kadrosunda olduğunu ifade ediyor.

Olası Mobbing nedenleri:

 • İşteki başarılar,
 • Kıskançlık,
 • Siyasi görüşler

İstek: Mobbinge yönelik genel bir makam oluşturulmalı.

Araştırmayı yapanlar:

 • Prof. Dr. Gülsün Atanur Baskan
 • Sibel Kontaş Çevik

Kaynak: Hürriyet Eğitim

Bir yorum bırakın