Siyasal açıdan: Antik Çağ Siteleri (Şehir Devletleri)

1
5295

Yönetim biçimi olarak siteler, eski yunan’da ege coğrafyasının karakteristik siyasal sistemi idi. Önce Ege’de kurulmaya başlayan siteler (şehir devletleri) Eski Yunan kolonilerinin kurulmasıyla Akdeniz’e yayılmıştır. Bu sistemde her site denize yakın bir konumda bulunan belli bir toprak parçasını içeren (ki bu şehir olarak tanımlanır) bağımsız bir topluluktu. Topluluğun üyeleri olan toprak sahiplerinin sınırları site kurulurken belirlenirdi. Başlangıçta alelade toprak sahiplerinin bir araya gelmesiyle oluşan siteler zamanla kendine özgü siyasalar nitelikler kazanmaya başlamıştır.

Site içinde silah tutma yaşına gelmiş toprak sahipleri, sitenin merkezi sayılabilecek bir alanda toplanıp (bu alanlara agora veya forum denirdi) sitenin yönetimi ile ilgili ortak kararlar alırlardı ki bu da doğrudan demokrasinin ilk örneğidir. Bu site yönetim toplantılarında  kararları uygulayacak geçici yüksek memurlar da seçilirdi. Tüm bu uygulamalara rağmen sitelerdeki yönetim biçimi tam olarak demokrasi değildir. Sadece toprak sahibi, belli bir statüye sahip olan kişiler bu toplantılarda söz hakkına sahiptiler. Kadınlar ve kölelerin yönetimde fikir belirtmeleri gibi bir durum yoktur. Sitelerdeki yönetim her ne kadar kısıtlı bir doğrudan demokrasi örneği olsa da dönemine göre oldukça gelişmiştir.

Not: Bütün Antik Çağ Siteleri doğrudan demokrasi ile yönetilmezdi. İlgili konuya göz atabilirsiniz: Antik Çağ’da Oligarşi

Agora Kalıntısı

 

Temsili Agora.

Bu küçük ama bağımsız siteler kültürel açıdan, Avrupa medeniyetine çok şey kazandırmışlardır. Batı tarihinin düşünsel altyapısı bu eski yunan şehir devletlerindeki düşünürlerin tarafından oluşturulmuştur. Ayrıca benzer bir yönetime sahip olan İtalya Şehir devletlerinin Avrupa’nın karanlık orta çağı atlatmasında önemli faydaları olduğunu belirtmek isterim; İtalyan Rönesansı. Tüm güzel özelliklerine rağmen siteler (şehir devletleri) daha güçlü ve örgütlenmiş olan imparatorluklar karşısında fazla dayanamamışlar ve işgale uğramışlardır.

 

Günümüzde varlığını devam ettiren şehir devletleri: Singapur , Vatikan (dini simge olarak) ve Monako

Eski yunan şehir devletleri.

Eski Şehir Devletlerinden bazıları:

Antik Yunan: Atina, Sparta ve Krintos.
Fenike: (Sûr ve Sayda), Mayalar: Chichen Itza ve El Mirador.
İtalyan şehir devletleri: Floransa ve Venedik

1 YORUM

Bir yorum bırakın