Antik Çağ’ın Oligarşisi

1
3482

Oligarşi siyasal sisteminde iktidar (arkhe) küçük bir topluluğun (oligio) elinde toplanmıştır. Bu küçük gruba dahil olmak için aranan özellikler ise: soy sop, vergi düzeyi, ekonomik durum ve askeri güçle bağlantıdır. Kısacası Oligarşi’lerde soylu ve zengin bir grup yönetimi kontrol eder. Bazı siyaset bilimlerine göre çoğu yönetim şeklinde oligarşik yapıya yaslanır. Tanım temelde küçük bir grubun devleti yönetmesi olduğundan bu tespit yanlış değildir.

Antik Çağ’ın şehir devletlerinin bazılarında doğrudan demokrasiye benzer bir yönetim şeklinin olduğunu vurgulamıştım. Bazı sitelerde bu yönetim şekli yerine Oligarşi kullanılmıştır. Bu sitelerdeki Oligarşi düzeninde seçme ve seçilme hakkına sahip olabilmek için vergi ödeyen yurttaşın ailevi kökeni ve toplumsal faaliyetlerine bakılırdı. Thebai’de 10 yıldır her türlü ticari ilişkiden uzak durmuş olmak Oligarşi’ye dahil olmak için aranan özelliklerden biriykeni Tesalya’da köylü, zanaatkar ve tacir olmak bu gruba dahil olmayı imkansız kılıyordu. Kısacası yönetime dahil olma sürecinde farklı uygulamalar görülmüştür.

Yönetimi elinde bulunduran topluluk kendi üyelerinin oylarıyla yüksek memurlar belirliyor, kimi zaman bu memurluklar süreli, kimi zaman ömür boyu, kimi zaman ise direkt babadan oğula geçiyordu.

Bazı Oligarşi Çeşitleri:

Oligarşik kolektivizm
Meritokrasi
Plütokrasi
Aristokrasi
Teknokrasi
Jüristokrasi

 

1 YORUM

Bir yorum bırakın