Antikçağ’da Monarşi

0
1725

Monarşi antikçağ boyunca Ortadoğu’da, Antik Yunan’da ve İtalya’da istikrarlı devletlerin oluşmasıyla ortaya çıkmış en eski siyasal sistemlerden biridir. Antik Yunan ve İtalya dönem dönem şehir devletleri sistemine yönelseler de Antikçağ’a  güç noktasını tek bir kişinin oluşturduğu Monarşi sistemi damga vurmuştur.

Antikçağ monarşilerinin ortak özelliği tek bir kişinin hükmetme ve sahiplik yetkisini doğrudan tanrıdan almasıdır. Hükümdar tanrı veya onun elçisi olduğundan sözü kanun, kişiliği ise kutsaldır. Hükmetme yetkisine sahip olduğu topraklar kendi mülkü, insanlar ise tebaasıdır.

 

Hammurabi Kanunu, Anıtın üst bölümü. Babil.

– Antikçağ’da doğu monarşilerine bakarsak hükümdar Mısır’da tanrı olarak görülmüş -Ra’nın oğludur-, Mezopotamya bölgesinde ise tanrının vekili.

– Krala yardımcı olan önemli sınıfların başını Yazıcılar çekiyordu. Tüm topraklar krala ait olduğundan kalabalık bir yazıcı grubu gelirleri denetleyip kaydetmekteydi.

– Roma İmparatorluğu’nda monarşiye kısaca bakacak olursak; senato ve babadan oğula geçen kimi yüksek görevlere rağmen tam yetkili olan Hükümdar’dır. Yani Roma‘nın diğer monarşilerden farklı olduğu kısım içinde cumhuriyet yönetimine özgü bazı kurumlar barındırmasıdır. Çağın Monarşisi sürekli güce ihtiyaç duyduğundan ordu(consensus militium), senato ve diğer görev kurumlarının yanında önemli rol oynamıştır.

 

 

Bir yorum bırakın