AÖF Adalet 1. Sınıf Vize Konuları (2012-2013)

1
2306

2012-2013 yılı AÖF vize sınavında (ara sınav) Adalet okuyanların sorumlu olduğu konular, üniteler. Güz Dönemidir.

Adalet Meslek Etiği Dersi

 1. Etik: Kavramsal Temeller
 2. Etik Gerekçelendirme
 3. Kamu Etiği

HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Dersi

1. İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler
2. Kişilerarası İletişim
3. Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci
4. İletişim Sürecinde Anlaşım ve Uzlaşma

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

 1. Toplumsal Düzen Kuralları, Hukuka İlişkin Bazı Kavram Bilgiler
 2. Hukuk Kurallarının Özellikleri ve Hukukun Kaynakları
 3. Pozitif Hukukun Uygulanması ve Pozitif Hukukun Sınıflandırılması
 4. Özel Hukukun Dalları

İDARE HUKUKUNA GİRİŞ

 1. İdare Teşkilatı
 2. Kamu Görevleri
 3. İdarenin Mal Varlığı
 4. İdari İşlemler

Medeni Hukuk 1

 1. Medeni Hukuka Giriş, Medeni Hukukun Kaynakları ve Temel Kavramları
 2. Dürüstlük Kuralı, İyiniyet, İspat Yükü, Resmi Sicil ve Senetler
 3. Kişi ve Kişilik Kavramları, Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi, Gerçek Kişiler, Hak ve Fiil Ehliyeti
 4. Hısımlık, Yerleşim Yeri, Kişilik Hakkı ve Korunması
 5. Tüzel Kişi Kavramı, Türleri, Dernekler ve Vakıflar

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I

 1. Bilgisayara Giriş
 2. İşletim Sistemleri
 3. Ofis Yazılımları-Sözcük işlemciler ve Belge Sistemleri
 4. Ofis Yazılımları-Hesap Tablosu Programlar›ı

TÜRK ANAYASA HUKUKU

 1. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri
 2. Temel İlkeler
 3. Temel Hak ve Hürriyetler
 4. Yasama Organı
 5. Yasama Fonksiyonu (TBMM’nin Görev ve Yetkileri)

Yabancı Dil

 • Almanca 1-5
 • Fransızca 1-4
 • İngilizce 1-6 Üniteler

1 YORUM

Bir yorum bırakın