AÖF Bağıl Değerlendirme Sistemi Nedir ?

0
1865

AÖF Bağıl Değerlendirme sistemi, çan eğrisinin diğer bir adıdır. Bu sistemde bir öğrencinin başarısı, o öğrencinin yer aldığı sınıftaki diğer öğrencilerin başarı düzeyleriyle beraber değerlendirilmektedir. Bu sistemde kesin bir geçme notu bulunmamaktadır. Yani 50 ve üzeri puan alan geçer gibi bir şey söylenemez.

Bu yöntemin kullanılmasındaki temel amaç, belirli bir dersi alan öğrencileri 100 üzerinden aldıkları mutlak (ağırlıklı) notlara göre değil, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre notlandırmaktır. Zira klasik sisteme alışık olanların genel kanılarının tersine ağırlıklı notlar, çoğu durumda öğrencilerin gerçek başarılarını yansıtmazlar.

Bağıl Değerlendirme Sistemi Hakkında:

Sisteme yabancı olanlar, başlangıçta öğrenci performansının belirlenmesi terimini yadırgayabilirler. Performansın anlamı, bir öğrencinin sınıf ortalamasına göre ne durumda yani sınıfındahangi konumda olduğudur. Bir öğrencinin sınıftaki konumu ifade etmenin en iyi yolu, o öğrencinin sınıf ortalamasının ne kadar altında veya üstünde kaldığını belirlemektir. Ancak ölçülen tüm büyüklüklerde olduğu gibi bunu da bir ölçü birimi (referans) ile tanımlamak gerekmektedir. Öğrencilerin ortalamaya göre konumlarını saptamada ölçü birimi olarak sınıftaki notlarınstandart sapması kullanılır. Burada standart sapmanın sadece sınıftaki notların dağılımını gösteren bir değer ve bir istatistik terimi olduğunu belirtmekle yetineceğiz. Ayrıntılı tanımı ve matematiksel ifadesini ise Kılavuzun ikinci bölümünde bulacaksınız.

Her öğrencinin ortalamadan ne kadar yukarıda veya aşağıda yer aldığı, standart sapma ölçeğine göre ifade edilir; örneğin “ortalamanın 2.7 standart sapma üzerinde veya 1.5 standart sapma altında” gibi. Elde edilen bu sayıya o öğrencinin standart skoru denir. Öğrencilere AA, BA, BB, … gibi bağıl notlar, belirli kurallar dahilinde öğrencilerin standart skorları göz önüne alınarak verilir. Sistemde notların nasıl hesaplandığı ve dağıtıldığı ikinci bölümde örneklerle ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır.

Bir yorum bırakın