AÖF Final Sınavları Öncesi Hatırlatmalar

0
1986

23-24 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılacak AÖF final sınavları öncesinde Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan bir kaç öneri ve hatırlatmayı sizlere sunuyoruz.

1) Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.
2) Sınava girebilmeniz için gerekli olan belgeleri sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.
3) Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.
4) Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.
5) Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.
6) Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.
7) Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
8) Öğrenci Kimlik Kartınız veya Öğrenci Tanıtım Kartınız yoksa Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgenizi AÖF Bürolarından temin edebilirsiniz.
9) Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

AÖF Ders Geçme Notları (Çan Eğrisine Göre Değişkendir)

84,00-100 – AA  (geçti)
77,00-83,99 – AB (geçti)
71,00-76,99 – BA (geçti)
66,00-70,99 – BB (geçti)
61,00-65,99 –  BC (geçti)
56,00-60,99 – CB (geçti)
50,00-55,99 – CC (geçti)
46,00-49,99 – CD (ortalamaya göre geçer)
40,00-45,99 – DC (ortalamaya göre geçer)
33,00-39,99 – DD (ortalamaya göre geçer)
0-32,99 – FF (kaldı)

ders çalışmak

Bir yorum bırakın