AÖF İşletme Vize Konuları (2012-2013)

6
4744

2012-2013 yılı AÖF vize sınavında (ara sınav) İşletme okuyanların sorumlu olduğu konular, üniteler.

1. 2. 3. ve 4. sınıflar.

AÖF İşletme 1. Sınıf Vize Konuları 

Davranış Bilimleri I

1 – Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi: Sosyoloji nedir?

2 – Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar

3 – Kültür ve Kültürel Değişme: Kültür nedir?

4 – Aile ve Toplumsal Gruplar
Genel Muhasebe I

1 – İşletmenin Dili

2 – Finansal Tablolar

3 – Hesap

4 – Muhasebe Süreci

Hukukun Temel Kavramları

1 – Toplumsal Düzen Kuralları
2 – Hukuk Kurallarının Özellikleri
3 – Pozitif Hukukun Uygulanması
4 – Özel Hukukun Dalları

İktisada Giriş I

1 – İktisat

2 – Arz, Talep ve Piyasa

3 – Esneklik ve Uygulamaları

4 – Tüketici ve Üretici Tercihleri
İşletme İlkeleri

1 – İşletme ve İşletmecilikle İlgili Kavramlar

2 – İşletmeler ve Özellikleri

3 – İşletmelerin Sınıflandırılması

4 – Etik ve Sosyal Sorumluluk
Matematik I

1 – Kümeler ve Sayılar
2 – Fonksiyonlar
3 – Polinom fonksiyonlar
4 – Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Temel Bilgi Teknolojileri I

Vize sınavında İlk 4 Üniteden Sorumlusunuz

AÖF İşletme 2. Sınıf Vize Konuları 

Dönemsonu İşlemleri

1 – İşletmelerde Dönemsonu İşlemlerinin Kapsamı

2 – Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlere İlişkin Dönemsonu İşlemleri

3 – Alacaklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri

4 – Stoklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri
İstatistik I

1 – İstatistiğin Temel Kavramları

2 – Ortalamalar

3 – Değişkenlik Ölçüleri

İşletme Bilgi Sistemleri

1 – Bilgi Sistemlerinin Esasları
2 – Bilgi Sistemleri Alt Yapısı
3 – İşletmelerde Bilgi Akışı
4 – Bilgi Sistemlerini Geliştirme ve Yönetme

İşletme Yönetimi

1 – Yönetim ve Yönetici

2 – Yönetimin Tarihsel Gelişimi

3 – Modern Yönetim Kuramları

4 – Planlama
Mikro İktisat

1 – Mikroekonomi

2 – Tüketici Davranışları Kuramı ve Tüketici Talebi

3 – Üretim Kuramı

4 – Maliyet Kuramı

AÖF İşletme 3. Sınıf Vize Konuları 

Finansal Yönetim I

1 – Finansal Yönetim ve Fonksiyonları

2 – Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Kurumlar ve Finansal Araçlar

3 – Paranın Zaman Değeri

4 – Finansal Analiz

Pazarlama Yönetimi

1 – Pazarlamanın Konusu
2 – Pazarlama Çevresi ve Bilgi Sistemi
3 – Pazarlar ve Davranışları
4 – Pazarlama Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik

1 – Uluslararası İşletmeciliğe Giriş

2 – Ülke Dışı Faaliyetler

3 – Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları

4 – Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları
Üretim Yönetimi

1 – İşletmelerde Üretim Yönetimi ve Sistemi

2 – Üretim Stratejisi ve Verimlilik

3 – Ürün Tasarımı ve Üretim Süreci Seçimi

4 – Tesis Yerleşimi ve Kapasite Planlaması
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

1 – Yönetim Düşüncesinin ve Uygulamalarının Gelişimi
2 – Yenilik Yönetimi
3 – Öğrenen Örgütler
4 – Örgüt Yapısının Değişimine Yönelik Teknikler
Almanca-Fransızca-İngilizce

Almanca = 1-5
Fransızca = 1-4
İngilizce = 1-6

AÖF İşletme 4. Sınıf Vize Konuları

Denetim

1 – Denetime Giriş ve Denetim Standartları

2 – Denetimde Önemlilik, Risk, Kanıt Kavramları ve Çalışma Kağıtları

3 – Denetim Süreci ve İç Kontrol

4 – İç Denetimin Tanımı
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik

1 – Sorumluluk Kavramları ve İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları

2 – İş Ahlakı ve Önemi

3 – İş Ahlakı ve Etik Yaklaşımlar

4 – İşletmelerde Ahlaki Karar Alma ve Etik Liderlik

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar

1 – Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar
2 – Düzenleme Faaliyetleri ve Düzenleyici Kurumlar
3 – Borsalar
4 – Sermaye Piyasası Kurumları

Stratejik Yönetim I

1 – Stratejik Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar

2 – Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları

3 – Vizyon ve Misyonun Geliştirilmesi

4 – Dış Çevre Analizi
Türk Vergi Sistemi

1 – Gelir Vergisi

2 – Ticari Kazançlar

3 – Ücretler

4 – Serbest Meslek Kazançları
Almanca III Fransızca III İngilizce III

Almanca III : 21-22
Fransızca III: 1-3
İngilizce III: 1-3

6 YORUMLAR

  1. mrb. bu nasıl bir okul 1 ay kaldı daha kitaplar yeni geldi ve ticaret hukuku hala belli değil nereye kadar sorumluyuz zahmet olmazsa aöf sayfasına bi yazsa artık

Bir yorum bırakın