AÖF Kayıt Yenileme Ders Ekle-Sil İşlemleri (2013-2014)

1
4182

AÖF 2013-2014 bahar dönemi kayıt yenilemeleri 16-27 Eylül 2013 tarihlerinde yapılacaktır. AÖF öğrencileri için kayıt yenileme ve ders ekle sil (ders seçme) sürecinden bu konuda bahsedeceğiz.

AÖF Kayıt yenileme 2 aşamalı olarak yapılmaktadır:

  1. Ders Ekle Sil (Ders Seçme)
  2. Öğrenim Ücretini Vakıfbank’a Yatırma

1. Ders Ekle Sil İşlemleri (Ders Seçme)

Öncelikle öğrencilerin ders atamaları AÖF tarafından otomatik olarak 30 Kredi şeklinde yapılıyor. Bu derslere alttan dersler de ekleniyor fakat ders ekle sil sürecini kendiniz kontrol etmelisiniz. Aşağıda anlatımını yaptığımız ders ekle sil işlemleriyle 45 Krediye kadar alttan veya üstten ders alabilirsiniz.

>>> Kayıt Yenileme Sayfası <<< (Öğrenci Otomasyonu seçip giriş yapınız)

Ders ekle sil işlemleri yukarıdaki linkten aşağıdaki videoda gösterildiği biçimde yapılacaktır.

Önemli Not: Ders seçmeden önce bankaya para yatırmayınız aksi takdirde dersleriniz otomatik seçilir.

Ders Ekle sil işlemi sonucunda aldığınız dersleri onaylamadan sistemden çıkmayınız.

2. Öğrenim Ücretini Harcı  Bankaya Yatırma

Kayıt yenileme için kaç para yatıracağınız alacağınız derslere göre belirlenmektedir. Ders ekle sil işleminizi tamamlamanızın ardından “2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfası” adlı belgede kaç para ödeyeceğinizi görebileceksiniz. Ayrıca bu belgede seçtiğiniz dersler de yer almakta.

[box type=”info”]Kayıt Yenileme ücretleri genellikle 200 – 300 TL civarındadır.[/box]

aöf bahar ders ekle sil

Ücretler Vakıfbank şubelerinden ödenebilmektedir.

Vakıfbank İnternet Şubesinden yatırmak için:

“Internet Bankacılığı” menüsünden, internet şifrenizle giriş
yaparak “Ödemeler”, “Üniversite Harç İşlemleri” sırasıyla tıklayınız. Ardından üniversite seçeneğinden

Fakültesi Ödemeleri”ni seçiniz. Öğrenci numarası olarak T.C. kimlik numaranızı doğru şekilde giriniz. “Devam” tuşunu tıklayınız. Bir sonraki sayfada kayıt türü-bölüm/programa göre yapmanız gereken ödeme tutarları görülecek ve onaylamanız istenecektir. Onaylamanızdan sonra ekranda görülecek dekontun dökümünü yazıcıdan alarak öğreniminiz süresince saklayınız

Ders Kitaplarını Alma:

AÖF kayıt yenileme kılavuzuna göre bahar dönemi ders kitaplarını kayıt yenileme süresi içinde veya sonrasında bürolardan alabilirsiniz.

4. Ders Ekle-Sil İşlemi
Kayıt yeniletecek öğrenciler Fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya ders ekleyebilirler. Ders ekle-sil işlemi bir üst dönemin ders-lerinden başlayarak yapılır. Ancak öğrenciler tekrar ettiği dersleri eksiltemezler. Ders eklesil işlemi kayıt yenileme döneminde, o dönem için yapılır sonradan itiraz edilemez. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, ek-silttikleri dersleri dersin açıldığı ilgili dönemde almak zorundadırlar.

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin bölüm ve programlarındaki tüm dersler zorunlu olup seçmeli ders bulunmamaktadır. Ders eksiltme işlemi o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez. Kayıt yenileme tarihleri içerisinde bankaya ödeme yapmadığınız sürece ders ekle-sil işlemi yapa-bilirsiniz. Bankaya yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir. Ders ekle-sil işlemi sonucunda alı-nan derslerin toplam kredisi ve banka ödeme bilgileri değişeceğinden, bankaya ödeme yaptıktan sonra ders ekle-sil işlemi yapılması mümkün değildir.

Fakülte tarafından 30 AKTS krediyi geçmeye-cek şekilde ders ataması ders kodu sırasında yapılmıştır. Öğrenciler 30 AKTS kredilik dersin üzerine isterlerse 45 AKTS krediyi geçmeye-cek şekilde bulunduğu dönem veya üst dö-nemden ders ekleyebilirler.
Fakülte tarafından yapılan ders ataması sonu-cu atanmayan dersi kalan ve bu dersleri alma-sı halinde mezun olabilecek durumdaki öğren-ciler 45 AKTS krediye kadar ders ekleyebilirler. Bu durumda olan öğrencilerin ders ekle-sil ekranına girerek ders durumlarını kontrol et-meleri yararlarına olacaktır.
Lisans programlarında birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5 ve 7. yarıyıllardan; ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6 ve 8. yarıyıllar-dan; üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamaz.

4.1. Ders Ekle-Sil İşleminin Yapılması
Ders ekle-sil işlemi yapacak öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile http://kayit. anadolu.edu.tr adresine giriş yapıp, kayıt yenileme linkinden ders ekle-sil işlemini ger-çekleştireceklerdir. Kayıt yenileme linkine tık-landığında 7. sayfadaki ekran görüntüsü veri-len metin gelecektir. Ders ekle-sil işlemi yapa-cak öğrencilerimiz bu metindeki açıklamaları mutlaka okumalıdırlar. Metni okuduktan sonra ders ekle-sil işlemini gerçekleştirebilirler.
Ders ekle-sil işlemi üç basamaktan oluşmakta-dır. En son basamakta mutlaka onay vermeniz gerekmektedir. Yaptığınız ders ekle-sil işlemini onaylamadığınız takdirde, ders ekle-sil işlemi-niz geçersiz sayılacaktır. Bu durumda Fakülte tarafından atanan dersleri kabul etmiş sayılır-sınız. Birden fazla ders ekle-sil işlemi yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders ekle-sil işlemi geçerli olacaktır ve banka ödeme bilgile-ri buna göre oluşacaktır.

Ders Ekle-Sil İşlemi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belgeler
Üç basamaktan oluşan ders ekle-sil işlemini yapan ve yaptığı ders ekle-sil işlemini onayla-yan öğrenciler, 8. sayfada görüntüsü verilen “2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfası” nı yazıcıdan alabilirler. Bu sayfada öğrencilerin ders ekle-sil işlemi sonucunda “Alacağı Dersler”, “Bıraktığı Dersler”, “Ödeme Bilgisi”, “Sınav Merkezi De-ğişiklik Tarihleri”, “Sınav Tarihleri”, “Bahar Dö-nemi Kayıt Yenileme Tarihleri” gibi önemli bilgi-ler yer almaktadır. Yazıcıdan döküm alamayan veya daha sonra döküm alacak öğrenciler, kayıt yenileme süresi içerisinde, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile http://kayit.anadolu.edu.tr adresindeki, kayıt yenileme linkine giriş yaparak “DİKKAT” başlığı altındaki “2013-2014 Güz Döneminde Alacağı-nız Derslerin Dökümünü Almak İçin Tıklayınız” butonuna tıklayarak bu sayfanın dökümünü alabilirler.
4.3. Mazeretli Kayıt Yenileme Döneminde Ders Ekle İşlemlerinin Yapılması
16 – 25 Eylül 2013 tarihleri arasında kayıt yeni-leme bedelini bankaya ödeyen, ancak tekrar ders ekle işlemi yapmak isteyen öğrenciler 26, 27 Eylül 2013 tarihlerinde 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde http://kayit.anadolu.edu.tr adresi “Mazeretli Ders Ekleme İşlemleri” linkin-den ders ekle işlemi yapabilirler. Ders ekle işlemini yapan öğrencilerin ekledikleri dersin dönem öğretim gideri farkı oluşacaktır. Oluşan dönem öğretim gideri farkını 07 – 11 Ekim 2013 tarihleri arasında ödemeleri gerekmekte-dir. Bu tarihten sonra yasal faiz uygulaması başlatılacaktır.

 

 

1 YORUM

  1. ben işletme bölümü 2 sınıf ögrencisyim 1 sınıfan 3 tane kaldığım ders var mat huk iktisat dersleri lisans bölümü okumaktayım ben onu ön lisans bölümü yapmak istiyorum normalde 4 sınfta olmak gerek ama 2 sene kalmıs oldum buyüzden üst sınıftan ders alamıyorum ve ders ekle silde kaldığmdan dolayı hepsini almam gerek o yüsden önlisans yapsam ders ekle sil olayı olurmu bilgi veriirmisiniz

Bir yorum bırakın