AÖF Kayıt Yenileme Ödemeleri ve Yatırılabileceği Bankalar

0
1244

AÖF kayıt yenileme ücretleri bölüm ve ders sayısına göre değişmektedir. Ödenmesi gereken ücret genellikle 205 TL’dir. Bu ücretler bahar dönemi için 24 Şubat – 07 Mart 2014 tarihleri arasında herhangi bir Vakıfbank şubesine yatırılabilir.

Ders ekle sil işlemi yapmadan ücret bankaya yatırılırsa dersler otomatik seçilir.

Ödeme Yöntemleri
Ödeme yöntemleri aşağıda açıklanmıştır. Açıklanan dört yöntem dışında ödemelerin posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılması kabul edilmemektedir.

Üniversite tarafından talep edilen veya edilecek olan ödemelerin zamanında yapılmama-sından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.
Mazeretli kayıt yenilemenin son günü olan 07 Mart 2014 tarihinde İnternet, ATM ve Telefon Bankacılığından saat 23:30’a kadar, şubelerden ise mesai saati bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

4.1. Vakıfbank Şubelerine Ödeme
Vakıfbank’ın herhangi bir şubesine T.C. kimlik numaranız ile kayıt yenileteceğiniz bö-lüm/program belirterek ödemenizi gerçekleştiriniz.
4.2. Vakıfbank İnternet Bankacılığından Ödeme
Vakıfbank’ta İnternet bankacılığı kullanıyorsanız, Vakıfbank’ın İnternet sitesindeki (http://www.vakifbank.com.tr) “İnternet Bankacılığı” menüsünden internet şifrenizle giriş ya-parak “Ödemeler”, “Eğitim ve Sınav Ödemeleri”, “Üniversite Harç İşlemleri” sırasıyla tıklayınız. Ardından üniversite seçeneğinden “Anado-lu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi/Uzaktan Eğitim Ödemeleri”ni seçiniz. Öğrenci numarası olarak T.C. kimlik numaranızı doğru şekilde giriniz. “Devam” tuşunu tıklayınız. Bir sonraki sayfada kayıt türü-bölüm/programa göre yap-manız gereken ödeme tutarları görülecek ve onaylamanız istenecektir. Onaylamanızdan sonra ekranda görülecek dekontun dökümünü yazıcıdan alarak öğreniminiz süresince sakla-yınız.
4.3. Vakıfbank ATM’lerinden Ödeme
4.3.1. Kartsız Ödeme
Parabankomat ATM’lerde, Giriş tuşuna basa-rak ulaşacağınız “Ödemeler” seçeneğinde yer alan “Üniversite” işlemini seçtikten sonra ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodunu ve ardından T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekranda kayıt yenileteceğiniz bölüm/programa ait tahsilâtı seçip işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
4.3.2. Kartla Ödeme
Vakıfbank Bankomat 7/24 kartınızla giriş yap-tıktan sonra “Ödemeler” seçeneğinde yer alan “Üniversite” işlemini seçtikten sonra ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodunu ve T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekranda kayıt yenileteceğiniz bölüm/programa ait tahsilâtı seçip işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz bilgilerini girerek başkasına ait ödeme de ya-pabilirsiniz.
İşleminizin sonuçlandığından emin olduktan sonra ATM’den aldığınız makbuzu ödeme yaptığınızı belgelemek için saklayınız. ATM’den makbuz alamadığınız durumda ban-ka şubesinden dekont alınız. ATM’den yapılan ödemelerin bankaya transfer işlemlerinde bağ-lantı sorunundan dolayı zaman zaman sıkıntı-lar yaşanmaktadır. Eğer ATM makbuzunda “Referans Numarası” alanında bir bilgi bulun-muyorsa yaptığınız ödeme gerçekleşmemiş demektir. Böyle bir durumda Vakıfbank şube-sine başvurmanız gerekmektedir. Bu nedenle kayıt yenileme tarihinin son gününde kartla ödeme yöntemini tercih etmemeniz yararınıza olacaktır.
4.4. Telefon Bankacılığı ile Ödeme
Vakıfbank İnternet müşterisi olanlar “444 0 724 Vakıfbank telefon bankacılığı”nı arayarak sıra-sı ile “Bankacılık Hizmetleri”ni, “12 haneli Va-kıfbank müşteri numarası”nı, “8 haneli İnternet şifresi”ni tuşlayıp, “Müşteri temsilcisine bağla-narak” ödemelerini yapabilirler.
4.5. Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Bankaya Yapan Öğrencile-rin Yapması Gereken İşlemler
Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-ti’ndeki bankaya yapan öğrenciler, banka de-kontunu Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihleri içerisinde AÖF Lefkoşa Bürosuna götürerek kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdırlar.
24 Şubat – 07 Mart 2014 tarihleri arasında kayıt yenileme ile ilgili banka dekontunu AÖF Lefkoşa Bürosuna teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-ti’ndeki bankaya yapacak öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/dönemden “Öğretim Gideri” ile “Dönem Öğrenci Katkı Payı” borcu olanlar 2013-2014 öğretim yılı Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borç tutarlarını AÖF Lefkoşa Bürosundan öğrendikten sonra ödemelerini yapmalıdırlar. Sadece eski borcunu ödeyen öğrencilerin ka-yıtları yenilenmez.

Bir yorum bırakın