AÖF Kayıt Yenileme Ücretleri Hangi Bankalara Yatırılacak ?

0
1447

AÖF kayıt yenileme ücretleri ders-ekle sil işleminin ardından sistem tarafından öğrenciye gösterilmektedir. Aşağıda bu ücreti ödeyebileceğiniz banka ve ödeme yöntemleri yer almaktadır. 2013-2014

NOT: Ders ekle sil yapmadan bankaya ücret yatırırsanız dersleriniz otomatik seçilir. O nedenle önce ekle sil yapmalısınız. Ekle sil için buraya tıklayınız.

Ücretler en son ne zaman ödenecek ?

Mazeretli kayıt yenilemenin son günü olan 27 Eylül 2013 tarihinde İnternet, ATM ve Telefon Bankacılığından saat 23:30’a kadar, şubeler-den ise mesai saati bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Ödemeler hangi bankaya yapılacak ?

4.1. Vakıfbank Şubelerine Ödeme
Vakıfbank’ın herhangi bir şubesine T.C. kimlik numaranız ile kayıt yenileteceğiniz bö-lüm/program belirterek ödemenizi gerçekleştiri-niz.
4.2. Vakıfbank İnternet Bankacılığından Ödeme
Vakıfbank’ta İnternet bankacılığı kullanıyorsa-nız, Vakıfbank’ın İnternet sitesindeki (http://www.vakifbank.com.tr) “İnternet Banka-cılığı” menüsünden internet şifrenizle giriş ya-parak “Ödemeler”, “Eğitim ve Sınav Ödemele-ri”, “Üniversite Harç İşlemleri” sırasıyla tıklayı-nız. Ardından üniversite seçeneğinden “Anado-lu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi/Uzaktan Eğitim Ödemeleri”ni seçiniz. Öğrenci numarası olarak T.C. kimlik numaranızı doğru şekilde giriniz. “Devam” tuşunu tıklayınız. Bir sonraki sayfada kayıt türü-bölüm/programa göre yap-manız gereken ödeme tutarları görülecek ve
onaylamanız istenecektir. Onaylamanızdan sonra ekranda görülecek dekontun dökümünü yazıcıdan alarak öğreniminiz süresince sakla-yınız.

acik ogretim aof
4.3. Vakıfbank ATM’lerinden Ödeme
4.3.1. Kartsız Ödeme
Parabankomat ATM’lerde, Giriş tuşuna basa-rak ulaşacağınız “Ödemeler” seçeneğinde yer alan “Üniversite” işlemini seçtikten sonra ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodunu ve ardından T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekranda kayıt yaptıracağınız programa ait tahsilâtı seçip işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
4.3.2. Kartla Ödeme
Vakıfbank Bankomat 7/24 kartınızla giriş yap-tıktan sonra “Ödemeler” seçeneğinde yer alan “Üniversite” işlemini seçtikten sonra ATM ek-ranında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodunu ve T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekranda kayıt yaptıra-cağınız programa ait tahsilâtı seçip işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz bilgilerini gire-rek başkasına ait ödeme de yapabilirsiniz.
İşleminizin sonuçlandığından emin olduktan sonra ATM’den aldığınız makbuzu ödeme yaptığınızı belgelemek için saklayınız.
4.4. Telefon Bankacılığı ile Ödeme
Vakıfbank İnternet müşterisi olanlar “444 0 724 Vakıfbank telefon bankacılığı”nı arayarak sıra-sı ile “Bankacılık Hizmetleri”ni, “12 haneli Vakıfbank müşteri numarası”nı, “8 haneli İnternet şifresi”ni tuşlayıp, “Müşteri temsilcisine bağla-narak” ödemelerini yapabilirler.

4.5. Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Bankaya Yapan Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler
Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-ti’ndeki bankaya yapan öğrenciler, banka de-kontunu Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri içerisinde AÖF Lefkoşa Bürosuna götürerek kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdırlar.
16 – 27 Eylül 2013 tarihleri arasında kayıt yeni-leme ile ilgili banka dekontunu AÖF Lefkoşa Bürosuna teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-ti’ndeki bankaya yapacak öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/dönemden “Öğretim Gideri” ile “Dönem Öğrenci Katkı Payı” borcu olanlar 2013-2014 öğretim yılı Güz Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borç tutarlarını AÖF Lefkoşa Bürosundan öğrendikten sonra ödemelerini yapmalıdırlar. Sadece eski borcunu ödeyen öğrencilerin ka-yıtları yenilenmez.

Bir yorum bırakın