AÖF Öğrenim Ücreti Hangi Koşullarda İade Edilir ?

0
1854

AÖF Öğrenci katkı payı veya öğretim gideri bazı koşullarda geri alınabilir. Aşağıda bankaya ödenilen ücretlerin geri alınabilmesi için yapılması gerekenler ve kimlerin geri alabileceği yazılıdır. 2 ay içinde aöf merkez bürosuna dilekçe yazmanız gerektiğini unutmayınız.

EK-1 ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRETİM GİDERLERİNİN TAHSİL VE İADE ESASLARI

“Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” ile “Öğretim Gideri”nin, Anadolu Üniversitesi Senatosunca belirlenen tahsil ve iade esasları aşağıda açıklanmaktadır. Kayıtla ilgili ödemelerinizi yapmadan önce aşağıdaki esasları dikkatlice okuyarak ödemenizi yapınız.
 Öğrenci katkı payları ders sayısı ve dönem süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kaydını yeniletmeyen öğrencilerden, kayıtlarını yeniletmedikleri yıl için katkı payı alınmaz.
Bu nedenle, kayıt yeniletmeyecek öğrenciler bankaya hiçbir ödeme yapmamalıdırlar. Ödeme yapıldıktan sonra vazgeçme hâlinde iade yapılmaz.
 İlgili öğretim yılında öğrencilerin, ilk kez bir programa kesin kayıt işleminden sonra, herhangi bir nedenle ilişkilerinin kesilmesi hâlinde, öğretim gideri ve katkı payı iadesi yapılmaz. Öğretim giderini ve katkı payını yatırmış; fakat kesin kaydını tamamlamamış adaylara katkı payı ve öğretim gideri iade edilir.
 Herhangi bir nedenle, mükerrer ve/veya fazla ödeme yapılması hâlinde ödenen fazla tutar iade edilir.

acik ogretim aof
 Katkı payı ve/veya öğretim giderinin 1. taksitini yatıran öğrenciler, bu ödemelerin yıllık olması nedeniyle 2. taksit ödemelerinden önce herhangi bir nedenle ilişkilerinin kesilmesi hâlinde 2. taksit tutarı kadar borçlu olurlar (İlk yarıyıl sonunda mezun olanlar hariç). Bu borç, ödeme tarihine kadar hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
 Ara sınıflarda katkı payı ve öğretim giderini yatırmış; fakat kaydını tamamlamamış öğrencilere hiçbir iade yapılmaz.
 İdari kararla bir programın açılmamasına karar verilmesi veya sadece idari kusura dayalı bir kayıt yapılması hâlinde fazla alınan katkı payı ve öğretim gideri iade edilir.
 Katkı payını ödedikten sonra Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamında şehit veya malul çocuğu olduğunu belgeleyen öğrencilere katkı payı ve öğretim gideri iade edilir. Bunun dışında, hiç kimseye hiç bir nedenle diğer öğrencilerden farklı uygulama yapılmaz.
 Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler için öğrenci katkı payı % 100 faz-lası ile alındığından, Üniversitemize kayıt yaptırdıktan sonra diğer yükseköğretim kurumundan ilişiğinin kesildiğini belgeleyenlerden (mezun olanlar hariç), o yıl % 100 fazla olarak alınan miktar iade edilmez; ancak izleyen öğretim yılın-dan itibaren normal katkı payı alınır. Açıköğretim sistemi ile eğitim yapan Fakültelere “ikinci üniversite” kapsamında kayıt yaptırdıktan sonra, örgün programdan ilişkisini kesenler (mezun olanlar hariç), izleyen öğretim yılından itibaren normal katkı payı tutarını öder.
 Katkı kredisi almaları kesinleşmemiş öğrencile-rin, yatırmış oldukları katkı payı taksitleri iade edilmez.
 Katkı kredisine başvurduğu için kayıt sırasında ödeme yapmayan ve bu başvurusu sonuçlanmadan herhangi bir nedenle ilişkisi kesilen öğrenci-den, ilişkisi kesildiği tarihte katkı payı tutarı yıllık olarak tahsil edilir.
 Üniversiteye ilk kez kayıt hakkı kazanıp aynı zamanda katkı kredisi başvurusu yapanlardan katkı payı talep edilmez. Ancak bu öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulunca artırılan miktar kayıt anında tahsil edilir. Kredi talepleri kabul edilmeyenlerden veya kredi listeleri kesinleşme-den okulla ilişkisi kesilenlerden önceki dönem veya dönemlere ait katkı payları, ilan edilen süre içerisinde yatırılması durumunda gecikmeden dolayı faiz istenmeksizin tahsil edilir.
 İade talebinin iadeyi doğuran işlemden itibaren iki ay içinde yapılması zorunludur. Süresinde yapılmayan ve öğrencinin banka hesap numarasının belirtilmediği iade talepleri değerlendirmeye alınmaz. Her ay gelen iade talepleri izleyen ayda değerlendirilir ve uygun bulunan iadeler o ay içerisinde ödenir. Bankaya gönderilen bedeli, bankanın bekleme süresi içerisinde almayan öğrencilere iade yapılmaz.
İade için başvuracak öğrencilerin, iadeyi doğuran işlemden itibaren iki ay içerisinde banka dekontlarının aslı ile birlikte dilekçelerini “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü 26470 – ESKİŞEHİR” adresine göndermeleri gerekmekte-dir. Dilekçede paranın iade edilebileceği banka adı, banka şube adı ve adaya ait banka hesap numarası ve IBAN numarası mutlaka bulunmalı-dır. Aksi halde dilekçe işleme alınmayacaktır.

Bir yorum bırakın