AÖF Sınav Kuralları ve Sınavla İlgili Hatırlatmalar

0
2096

16-17 Nisan AÖF ara sınavları öncesi öğrencilerin dikkat etmesi kural ve hatırlatmalar aşağıda yer almaktadır.

Sınavla ilgili Önemli Hatırlatmalar

a. Sınava gireceğiniz binayı önceden görüp sınavdan 1 saat önce binada hazır bulunmanız yararınıza olacaktır.

b. Sınavın ilk 15 dakikası dolduğunda hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır.

c. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.

d. Sınava “Sınav Giriş Belgenizi” ve “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi” getirmeyi unutmayın.

e. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

aöf vizeleri

f. Cevap kâğıdında koyu yazan siyah kurşun kalemden farklı bir kalem kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

g. Sınavda alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve EXE, STORE, RUN vb. tuşları bulunmayan hesap makinesi kullanabilirsiniz.

h.
– Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar;
– Pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar;
– Cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları;
– Ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler
ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

i. Soru kitapçığındaki her bir derse ait testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.

j. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

k. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılırsınız.

Bir yorum bırakın