Aralık 2013 ÖYP Araştırma Görevlisi Tercihleri Başlıyor (YÖK)

0
1207

YÖK, ÖYP Araştırma Görevlisi tercih kadrolarını açıklamıştır. Tercihler: 18 – 25 Aralık 2013 tarihlerinde YÖK’ün resmi sitesi üzerinden yapılacak olup ilgili linkler konumuzda yer almaktadır.

Açıklamalar: 

“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul Ve Esaslar” uyarınca,
Yükseköğretim Kurumlarımızın araştırma görevlisi kadrolarına atama yapılacaktır.
Başvuru yapılabilmesi için adayların, 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları sağlıyor olması gerekmektedir.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, araştırma görevlisi kadrolarına
başvuran adayların, yerleştirme işlemleri lisans genel not ortalamalarının %25’i ile Akademik
Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanlarının %60’ı
ve varsa yabancı dil puanlarının %15’i dikkate alınarak Başkanlığımızca merkezi sistemle
gerçekleştirilecektir.
16/12/2013 tarihinde ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına tercih işlemleri
18/12/2013 (Saat:17:30) – 25/12/2013 (Saat:17:30) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi
internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Başkanlığımızca 2013 Temmuz ve 2013 Ekim ayında yapılan yerleştirmeler sonucu
araştırma görevlisi kadrosuna ataması yapılan veya atanmaya hak kazandığı halde göreve
başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, kendilerine avantaj sağlamak amacıyla
yanlış beyan vererek ataması yapılmayan adayların başvuru yapmaları halinde ÖYP
puanlarına % 10 oranında kesinti uygulanacaktır.
ÖNEMLİ

yok14.11.2013 tarihli Genel Kurul Kararı ile kabul edilen, Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın “Başvuru, değerlendirme ve atama” başlıklı 6.
Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, adaylar, ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına
başvurularını, YÖK’ün internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapar.

2013 Aralık ayı ve daha sonra yapılacak olan yerleştirmelerde, söz konusu maddenin
4. fıkrasında belirtilen “ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak
kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, 10 uncu madde
uyarınca kurumlarınca ilişikleri kesilenler ile ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar
üç yıl süre geçmeden yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar, bu süre
geçtikten sonra yapılacak ilk başvuruda ÖYP puanı % 10 oranında düşürülür.”

5. fıkrasında belirtilen “Kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyanda bulundukları
tespit edilenlerin ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına ataması yapılamaz ve bir daha ÖYP’ye
başvuruları kabul edilmez.”
hükümleri uygulanacaktır.

Şu an PDF formatında ilan edilen kadroların ilan numaralarına tercih işlemleri başladığında ulaşılabilecektir.

Açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.

Genel Şartlara ulaşmak için tıklayınız.

İlanlara ulaşmak için tıklayınız.

Yeni ÖYP Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Bir yorum bırakın