Atatürk Üniversitesi Bahar Dönemi Yükseklisans Başvuruları (2013)

0
3030

Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans (lisansüstü) başvuruları 10 – 24 Ocak 2013 tarihlerinde yapılacaktır. Başvuru koşulları, önemli tarihler ve kontenjanlar yazımızın devamında yer almaktadır. Sorularınızı yorum kısmından iletebilirsiniz.

 BAŞVURU KOŞULLARI    

1)Aday müracaat tarihleri içerisinde, internet  Öğrenci Bilgi Sistemi‘nin (OBS) http://obs.atauni.edu.tr/Kayit/LisansustuKayit/OnBilgi.aspx internet adresindeki ilgili formları doldurup başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne gelerek  başvu rusunu onaylatmalıdır. Aksi takdirde müracaat geçersiz sayılacaktır.  Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2) Aday ilgili enstitünün öğrenci işleri bürosundan başvuru işlemini onaylattıktan sonra kullanıcı adı ve şifresiyle Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne giriş yaparak tercih ekranından tercihlerini yapmalıdır. Tercih işlemini yapmayan/tamamlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar başvuru şartlarını sağladığı lisansüstü programlardan en fazla 10 tercih yapabilirler.

3)  Öğrenciler, tercih sırası dikkate sadece tek bir lisansüstü programa yerleştirilirler. Birinci yerleştirmeden sonra kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilir.

4) Kayıtlar, öğrenciler tarafından bizzat, ilgili enstitü müdürlüklerince belirtilen tarihlerde  yaptırılır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle kaydını bizzat yaptıramayan adaylar, vekâlet yolu ile veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler.

5) Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler yedekler için yapılacak yerleştirmeye de dâhil edilmezler.

6) ALES’ten en az 55 puanı olanlar tezli yüksek lisans ve doktora programına müracaat edebilirler  (Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar dahil, Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Ana Sanat Dallarına müracaat edecekler ile yabancı uyruklular hariç).

a) 4 yıllık Lisans diploması ile doğrudan doktora programına başvuru için ilgili programın puan türünde en az 85 ALES puanına;

b) TUS belgesi (ALES yerine) ile doktora programına başvuru için adaylar 50 Temel Tıp puanına sahip olmalıdır.

7)  Doktora programına başvuran adayların ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puan karşılığı puan almaları gerekmektedir. (Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar dahil, yabancı uyruklular hariç).

8) Lisansüstü programlara başvururken not döküm belgeleri dörtlük veya beşlik sisteme göre düzenlenmiş adayların notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.09.2008 tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen “Not Dönüşüm Tablosu”esas alınarak belirlenecektir.

9) Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı bölümlerine müracaat edeceklerin, başvurularını yaptıktan sonra 3 adet orijinal iş ve dosyalarını Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne teslim etmeleri,  dosya inceleme ve yeterlik sınavları için yukarıda belirtilen tarihte Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

10) Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerine müracaat edeceklerin, başvurularını yaptıktan sonra 3 adet orijinal iş ve dosyalarını Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na teslim etmeleri,  dosya inceleme ve yeterlik sınavları için yukarıda belirtilen tarihte Güzel Sanatlar Fakültesi’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihi Başlangıcı

10 Ocak 2013

Başvuru Tarihi Sonu

24 Ocak 2013

Güzel Sanatlar Eğitimi

Yeterlik Sınavı

(Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

Tarih

25 Ocak 2013

Saat

09.00

Yer

Güzel Sanatlar Eğitimi AnaBilim Dalı

Güzel Sanatlar Fakültesi

AnaSanat Dalları

Yeterlik Sınavı

(Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Tarih

25 Ocak 2013

Saat

09.00

Yer

Güzel Sanatlar Fakültesi

Türkçe Dil Sınavı

(Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)

Tarih

25 Ocak 2013

Saat

14.00

Yer

Merkezi Dershaneler

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN

KESİN KAYIT TARİHLERİ

Yapılacak İşlem

Tarih

 Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar için Kayıt Tarihleri

04 – 08 Şubat 2013

 Ek Yerleştirme ile Kayıt Hakkı Kazananlar için Kayıt Tarihleri

12 – 13 Şubat 2013

 

 Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Bir yorum bırakın