Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihleri

0
2556

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR BAŞVURU SÜREÇ TAKVİMİ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

YAPILACAK İŞLEM 

İŞLEM TARİHİ

 Başvuru ve Başvuru Onay İşlemleri 

06 – 27  Temmuz 2015

 Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Yeterlik SınavıGüzel Sanatlar Fakültesine bağlı Anasanat/Anabilim Dalları Yeterlik Sınavı

31 Temmuz 2015

 Türkçe Dil Sınavı (Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)

03 Ağustos 2015

 Doktora Mülakatı (Türk Uyruklular İçin*)

04 – 05 Ağustos 2015

Sonuçların İlanı 

10 Ağustos 2015

 Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları

12 – 17 Ağustos 2015

Boş Kalan Kontenjanlar İçin Ek Yerleştirme Sonuçlarının  İlanı 

19 Ağustos 2015

 Ek Yerleştirme Yolu İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları

20 – 21 Ağustos 2015

 Ders Kayıtları

14 – 20 Eylül 2015

 Derslerin Başlaması

28 Eylül 2015

*Doktora programlarına müracaat edip, mülakata girmeyen aday, programa yerleştirmede değerlendirmeye alınmaz.

atatürk üniversitesi

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Aday, müracaat tarihleri içerisinde, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ndeki ilgili formları doldurup başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne kendisi veya vekili vasıtasıyla başvurusunu onaylatmalıdır. Aksi takdirde müracaat geçersiz sayılacaktır. Uzaktan eğitim program müracaatları hariç, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2) Üniversitemiz yüksek lisans programlarına başvurularda tercih sistemi uygulanacaktır. Yükseklisans programlarına başvuracak öğrenci adayları 3 tercih yapabileceklerdir. Ancak, Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Sanat Dalları öğrenci adayları 1 tercih yapacaklardır.

3) Lisans veya yüksek lisans diplomasıyla doktora programına müracaat edecek öğrenci adayları 2 tercih yapabileceklerdir.

4) Tıp fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri alanında doktora programlarına müracaat edecek öğrenci adayları 2 tercih yapabileceklerdir.

5) Lisansüstü programlara müracaat eden öğrenci adayları, ilgili enstitü öğrenci işleri bürosundan başvuru işlemini onaylattıktan sonra kullanıcı adı ve şifresiyle Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne giriş yaparak tercih ekranından tercih işlemlerini yapmalıdır. Tercih işlemini yapmayan/tamamlamayan lisansüstü öğrenci adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Yükseklisans programlarına başvuran öğrenciler, tercih sırası dikkate alınarak sadece tek bir lisansüstü programa yerleştirilirler. Birinci yerleştirmeden sonra kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilir.

7) Kayıtlar, öğrenciler tarafından bizzat, ilgili enstitü müdürlüklerince belirtilen tarihlerde yapılır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle kaydını bizzat yaptıramayan adaylar, vekâlet yolu ile veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler.

8) Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler yedekler için yapılacak yerleştirmeye de dâhil edilmezler.

9) a) ALES’ten ilgili puan türünden en az 55 puanı olanlar tezli yüksek lisans ve doktora programlarına, müracaat edebilirler (Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar dahil, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sanat Dallarına müracaat edecekler ile yabancı uyruklular hariç).

b) Tezsiz yükseklisans programlarına müracaatta ALES şartı aranmaz.

c) 4 yıllık Lisans diploması ile doğrudan doktora programına başvuru için ilgili programın puan türünde en az 85 ALES puanına;

d) TUS belgesi (ALES yerine) ile doktora programına başvuru için adaylar 50 Temel Tıp puanına sahip olmalıdır.

10) Doktora programına başvuran adayların YDS’den (anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puan karşılığı puan almaları gerekmektedir.

11) Lisansüstü programlara başvururken not döküm belgeleri dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, “Atatürk Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu” esas alınarak belirlenecektir.

12) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalının Bilim Dallarına müracaat edeceklerin, başvurularını yaptıktan sonra 3 adet orijinal iş ve dosyalarını Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalının Bilim Dallarına teslim etmeleri, dosya inceleme ve yeterlik sınavları için belirtilen tarihte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalının Bilim Dalında hazır bulunmaları gerekmektedir.

13) Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Sanat Dallarına müracaat edeceklerin, başvurularını yaptıktan sonra 3 adet orijinal iş ve dosyalarını Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri, dosya inceleme ve yeterlik sınavları için belirtilen tarihte Güzel Sanatlar Fakültesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Detaylar için buraya tıklayınız.

Bir yorum bırakın