Atatürk’ün İlke ve İnkilapları Ders Kitaplarından Çıkarıldı

2
4296

MEB, Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği ile ders kitaplarının Mustafa Kemal Atatürk‘ün ilke ve inkilaplarına uygun olması gerekliliğini kaldırdı. Buna göre ders kitapları hazırlanırken, “Atatürk ilke ve inkılaplarına; laik, sosyal, hukuk devletine uygun olma” kriteri aranmayacak.

[ad]

Aynı zamanda Atatürk İnkilap ve İlkeleri ile ilgili Kazanımlar da çıkarıldı

“Ders kitaplarının nitelikleri” bölümünden, “Öğretim programlarında belirtilen Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili kazanımları içerir” ifadesi de kaldırılmıştır.

 Öne çıkan değişiklikler

Ders Kitaplarının hazırlanışı: “Ders kitapları, ‘Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek’ hükmüne ve Türk milli eğitiminin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanır” ifadeleri çıkarıldı.

 Kitaplardaki “Türk dünyası haritaları” kaldırıldı

2 YORUMLAR

Bir yorum bırakın