Atılım Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları (2012)

0
1435

2012 2013 yılı Atılım Üniversitesi yatay geçiş başvuruları 16 Temmuz 2012 – 17 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ayrıntılar, Başvuru formu, yatay geçiş kriterleri ve kontenjanlar için ziyaret ediniz: http://www.atilim.edu.tr/yatay-gecis

Başvuru için gerekli belgeler:

  1. Başvurduğu programı belirten bir dilekçe
  2. Not belgesi (Transcript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri,kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge (Fotokopisi kabul edilmeyecektir.)*
  3. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi onaylı fotokopisi
  4. Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge.
  5. İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge.
  6. Ders İçerikleri
  7. Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin ilgili üniversitemiz tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
  8. Başvuru Formu: Başvuru Formu‘na tıklanarak temin edilir. Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.

Başvurular Öğrenci Dekanlığına bizzat ve posta ile yapılacaktır.

 

Adres: ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Dekanlığı

Kızılcaşar Köyü, İncek-Gölbaşı ANKARA

Tel: 0 (312) 586 82 60   Faks: 0 (312) 586 80 91

Bir yorum bırakın