Atina’da Demokrasi

0
1696

Demokrasi tarih sahnesinde kendini ilk kez Antikçağ’ın sitelerinde göstermiştir, bu sitelerin (şehir devletleri) en önemlisi ise dönemin kültür beşiği olan Atina’dır. Yurttaşlar topluluğunun ve -seçimle veya kurayla belirlenen- yüksek memurların yönettiği Atina’da demokrasi yaklaşık 150 yıllık bir evrim sonucu gerçekleşmiştir.

Egemenlik (kratos), halka (demos) aitti. Doğrudan demokrasiye çok yakın olan bu sistem Atina demokrasisinde, teorik olarak bütün yurttaşlar mecliste oy verme ve fikrini belirtme hakkına sahiptir heyhat günün koşullarına göre kadınlar, köleler ve o şehir devletinde doğmamış olanlar bu tür bir hakka sahip değillerdir. Yurttaşlar, Agora niteliğine sahip olan Pynks tepesinde yılda 40 kez toplanıyordu. Tarihi önceden belirlenmiş olan bu toplantılarda, önce tartışmalar yapılır sonra Bule’nin önerileriyle karara varılırdı.

atina

Buleutes ?

Buleutes kabaca dönemin senatosuydu, her küçük topluluktan 50 kişi olmak üzere toplamda 500 üyesi var idi. Bu senatoya seçimle girilirdi ek olarak 30 yaşın üstünde olmak şarttı.

Yüksek Memurlar

Halk Meclisi ve Senato’nun (Buleutes) ardından yönetimdeki 3. grup yüksek memurlar grubudur. Bunlar diğer egemenlik grupları gibi meclise herhangi bir yasa tasarısı sunabiliyordu, ek olarak yasayı çiğneyenleri tespit etmek ve cezalandırmak da yüksek memurların görevlerindendi. 1 yıllık olan yüksek memurluğun üyeleri, seçimle veya kurayla belirlenmiştir. Dönemin askeri ve ekonomik açıdan güçlü olan ailelerinin üyeleri bu seçimlerde kayrılırdı. Ayrıca şunu belirtmek yanlış olmaz: yüksek memurlar başına buyruk davranamıyorlardı, yurttaşlar ve senato tarafından denetleniyor ve görev süreleri bitiminde yaptıklarının hesabını veriyorlardı.

 

 

Bir yorum bırakın