Ayinlerin Amacı

0
1283

Ayinler, inananların kutsal olanla temasa geçmesini sağlayan törensel ve geleneksel davranışlar bütünüdür. Tanrı ile yakınlaşmak isteyen insanlar ayinlerini özel bir alanda yapmayı tercih ederler, kutsal olarak tanımlanmış bir alanda. Ayinlerin törensel davranışları çoğunlukla geleneksel kaynaklıdır, benzer biçimlerde geçmişten günümüze uzanmışlardır.

Önemli ayin davranışları arasında tanrıya kurban adama ayini örnek gösterilebilir. Kurban olarak geçmişte insanlar kullanılmış olsa da (savaş esirleri, kız çocukları gibi.) günümüzde genellikle hayvanlar kullanılır. Tanrıya sunulan kurban aslında ayin alanına yani kutsal alana yapılmış bir bağıştır. Kişi kurban adağıyla birlikte geçmişte yaptığı bir hata için, günahları için arınma, bağışlanma bekler.

Ayinlerde en çok kullanılan  -diğer kulaklardan uzak oluşu nedeniyle- başka bir iletişim alanı ise özellikle duadır. Dualar kişinin gizli ve kapalı olarak yaratıcı olanla temasa geçmesini sağlar.

Bir yorum bırakın