Azonal Topraklar

0
7450

Azonal Topraklar, Horizonu yani belirgin bir katmanı olmayan eğimli sahalarda oluşan topraklardır. Bu topraklar üzerinde sürekli devam eden aşınma ve taşkınlar toprağın katmanlaşmasını engeller.

Alüvyal Topraklar: Akarsuların taşıdığı ince malzemelerin akarsunun yayıldığı alanda (deltalar) birikmesiyle oluşan toprak tipidir. Drenajın iyi olduğu yerlerde bu toprak besin maddeleri yönünden zengindir ve tarıma elverişlidir.

Kolüvyal Topraklar: Bu topraklar eğimli yamaçlar boyunca çeşitli boyutta parçaların dağ eteklerinde birikmesiyle oluşurlar. Türkiye’de Toros dağının eteklerinde görülürler.

Litosoller (Taşlı Topraklar): Dağlık alanda oluşan bu toprak türü eğim nedeniyle küçük parçaların akıma kapılması ile iri malzemeden oluşurlar. Bitki örtüsünün tahrip edildiği alanlarda bu topraklar yaygındır.

Regosol Topraklar: Volkanlardan çıkan kum boyutundaki küçük volkanik malzeme ile akarsuların oluşturduğu kumlu depolar üzerinde oluşan ince topraklardır. Türkiye’de İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak görülürler. Bu toprakların üzerinde patates çok uygun yetişir.

Bir yorum bırakın