Bahar Dönemi Yatay Geçiş Rehberi 2017-2018

42
31053

Ara dönemde yatay geçiş yapılıyor mu, yapılıyorsa nasıl ne zaman ve neyle sorularını bu yazımızda cevaplayacağız. Bahar dönemi öncesi yatay geçişi bazı öğrenci grupları için geçerlidir:

GNO ile geçiş:

Öncelikle belirtelim Genel Not Ortalaması ile lisans bölümlerinde bahar dönemi yatay geçişi yok. Lisans okuyorsanız bahar döneminde geçiş yapamazsınız, önlisans bölümleri için bahar dönemi öncesi yatay geçiş başvuruları alınır. Kontenjanlar değişiklik göstermekle birlikte genellikle Ocak ayında yayımlanır. YÖK duyuru veya üniversitelerin Öğrenci İşleri sayfalarında yer alır.

 

Merkezi Yerleştirme Puanı (ÖSYS Puanı) ile Yatay Geçiş:

YÖK, 2015 yılında aldığı karar ile, merkezi yerleştirme puanıyla bahar dönemi öncesi geçişi mümkün kıldı. Ancak bu karar yine üniversitelere bıraktı. Bu durumda üniversite yatay geçiş duyurusu yayımlarsa başvurabilirsiniz, yayımlamamayı tercih ederse başvuru için dönemin bitmesini beklemeniz gerekir.

Peki başvurular nasıl yapılacak, hangi kurallar dikkate alınacak ?

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’ı inceleyelim.

Bahar dönemi geçiş için karar üniversitenin

Yükseköğretim kurumlarının planlamaları noktasında zaaf oluşmaması için sadece bahar dönemi için Ek Madde 1 uyarınca öğrenci alınıp alınmayacağının üniversitelerin yetkili kurulları tarafından karara bağlanması ve bahar döneminde öğrenci alacak yükseköğretim kurumlarının işlemleri aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütmesi uygun görülmüştür.

Yurtdışında okuyan öğrenciler yapamaz, detaylar:

1. Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına),

Geçmek istediğiniz bölümün taban puanına dikkat etmelisiniz:

2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yok:

3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacağına,

Önlisanstan lisansa ve lisanstan önlisansa geçiş belli koşullarla mümkün:

4. Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilecekleri (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),

Geçiş için başvuru hakkı ve geri dönüş:

5. Öğrencilerin Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine, (ilgili dönem başvurularından önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmelerine,

6. İlgili yılın ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrencilerin de bahar dönemi için başvuru yapabileceklerine,

Hangi sınıflar yararlanabilir:

7. Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanmasına, bu durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tarafından yapılmasına,

Kontenjanlar nasıl olacak ?

8. Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayrılmasına,

9. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan yükseköğretim programına 2014 ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanının dikkate alınmasına,

10. Sadece bahar dönemine mahsus olmak üzere Üniversiteler tarafından ayrılan kontenjanların ilan edilmesine, başvuruların ve değerlendirmelerin bahar için eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yapılmasına,

11. Söz konusu madde uyarınca başvuran öğrenci sayısının bahar dönemi için yayımlanan kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının yapılmasına, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydının yapılmasına,

DGS:

12. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağı,

M.T.O.K.

13. Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabileceğine, M.T.O.K programlarında okuyan öğrencilerin ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceğine,

Sınavsız geçiş ile yerleşen öğrenciler:

14. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerine, ayrıca bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu önceliklerin dikkate alınmasına, (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanına ilişkin bilgiye osym.gov.tr adresinde yer alan “ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin” yayından ulaşılabilecektir)

Özel koşul varsa sağlanmalı

15. Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerektiğine,

Merkezi yerleştirme puanı olmayan bölümlere geçiş yok

16. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacağına,

Yabancı dil şartı olan bölümler:

17. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine,

Hazırlık sınıfında başarısız olanlar

18. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerine, 19. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına,

Özel üniversitelere geçiş

20. Söz konusu ilkeler uyarınca Vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde öğrencilerin ücretli programlara yatay geçiş yapabileceğine, burs verip vermeme kararının ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olduğuna,

Bahar dönemi geçişleri ile ilgili olarak duyuruları öğrenci işleri sayfalarından takip edebilirsiniz. İyi şanslar!

Hakan Caba

Kaynak (YÖK)

 

42 YORUMLAR

 1. 2016 güz dönemi için başvuruda bulunup geçiş yapamadım okula döndüğümde ise yüksek ortalamayı değerlendirip ikinci sınıf olsam da üçüncü sınıftan ders aldım bu sene tekrar sansımı denemek istiyorum ama üstten aldığım ve ikinci dönemde alacağım dersler sorun yaratır mı emin olamıyorum bu konu da beni bilgilendirirseniz çok mutlu olurum şimdiden teşekkürler.

 2. Hocam kolay gelsin iyi çalışmalar bi sorum var şimdi ben geleneksel el sanatları bölümünü okuyurum 2 yıllık başka bir bölüme geçiş yapmak istiyorum büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümüne
  Ocakta yatay geçiş hakkımı kullanmak istiyorum ygs puanı ile geçiş yapmak istiyorum alltan dersim kalsa bi sıkıntı olur mu

  • Merhabalar gno ile geçişte başarı şartı aranıyor ancak sizin başvuru türünüzde başarıya ilişkin bir madde yok o nedenle sadece ÖSYS puanı koşulunu sağlıyorsanız sıkntı olmayacaktır.

 3. Mrhb hocam ben turkce ogrt 1 sinif ogrencisiyim bahar doneminde yatay gecis yapmak istiyorum osym puanim 390.68 gececegim unv ise 389.99 gidebilirmiyim acaba?

 4. Hocam ben bu yıl ist üniverstesi ilahiyat hazırlık kazandım fakat zorlamdım ve bıraktım devamsızlıktan kalıyo olmam yatay geçişe engel midir

 5. Hocam bu 2 yıl hazir­likta kalinca yapilan yatay gecis oldugu­nu biliyorum ama ben hazirlik 1.yilimday­im yeni basladim yil sonunda yani 2 yil beklemeden kendi dgs puanimla myp ile ge­cis yapamazmiyim uni­lerin duyurularini takip ederek. hani un­iler duyuru yapiyorl­ar ya kendi siteleri­nde. O gecisten bahs­ediyorum hazirligimin 1.yil sonunda gecis yapabilirmiyim hoc­am lutfen yardimci olun .

 6. Dgs puanimla yani myp ile gecis yapicam hocam ayrica hazirlik oldugum icin ilk yilda geci yapabiliyormuyum ve devamsizliktan kalirsam bana engel olur mu ?

 7. Cok tesekkur ederim hocam o zaman 2 yil beklemeye gerek yok oylemi? Hazirlik sinifinda iken 1. Yil sonunda gecis yapabilirim yani? cunku nereye baksam 1 ve ya 2 yil sonunda diye bsey yok sadece hazirlikta basarisiz olan diyor.

  • Şimdi durum şöyle geçiş yaptınız hazırlıkta başarısız olursanız diğer geçişe yani hazırlıkta başarısız olanların yaptığı geçişe başvurabiliyorsunuz. Bu yazımız ösys puanınızla yaptığınız geçiş içindir ve dgs ile ilgili şu madde yer almaktadır:

   “DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağı”

   ek sorularınızı yok.gov.tr adresinde yer alan telefon numarasından sorarsanız daha iyi olur.

 8. Hocam ben dgs ile KKTC;ne gaü mimarlık( Türkçe )yerleştim buradan inşaat mühendisliğine gno ile nasıl geçiş yapabilirim kurumlar arası
  Eğer kurumlararası mimarlıktan inşaata geçiş yoksa başta kurumlararası mimarlıktan mimarlığa sonra da kurum içi gno ile mühendisliğe geçiş yapabilir miyim bilgilendirirseniz sevinirim

 9. Simdi ben 2. Dönem geçiş yapmak istiyorum genel olarak hangi tarihlerde bahar dönemi başvuruları başlıyor
  Bide benim geçiş yapmak istediğim bölüme puanım yetmiyo başvuru yapsam çıkma ihtimali var mı?

 10. Merhaba hocam 2015 yılında merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş ile bölüm değişikliği yaptım.2016 yılında yeniden YGS sınavına girerek bir bölüm kazandım.Şu an 2016 yılında YGS ile kazandığım bölümde okumaktayım. Su an okuduğum bölümü merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş(ek madde 1) ile değiştirebilir miyim?Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş ile ilgili yönetmelikte sadece bir kez yapılacabileceği yazıyor.Yeniden sınava girip bir bölüm kazandığımızda yeniden
  merkezi puanla yatay geçiş(EK MADDE 1) hakkımız doğmuyor mu?

  • Merhabalar yeni bir ÖSYS puanınız olduğu için hakkınız bize sorarsanız var ancak emin olmak için YÖK’ü arayıp kesin bilgi almanızı öneririz. websitelerinde iletişim bilgileri yer alıyor.

 11. Merhaba hocam bu sene başladım radyo sinema televizyon 1 öğretim okuyorum. Gitmek istediğim yer 2. Öğretim radyo sinema televizyon 10 puan üzerindeyim dönem arası geçiş yapabilirmiyim. Şimdiden teşekkürler

 12. Mrb hocam tarih 1.sınıf öğrencisiyim merkezi puanla baharda türkçe öğretmenligine geçiş yapmak istiyorum mümkün mü daha doğrusu 1.sınıflar yararlanabiliyor mu

 13. Merhaba hocam ben 2015 yılında bir lisans bölümüne yerleştim.başka bir üniversiteye not oratalaması ile yatay geçiş yaptım.Gittiğim üniversiteyi beğenmediğim için ordan da başka bir üniversiteye yine not ortalaması ile yatay geçiş yaptım fakat çok dersimi saymadılar şuan 3. sınıf olmam gerekirken 2. sınıf gözüküyorum .Yatay geçiş yaptığım eski okuluma bahar döneminde geri dönüş yapabilir miyim ?

 14. Meraba hocam ben özel üniversitede okuyorum 1.sınıfın sonunda gano ile devlet Üniversitesine geçtim ama memnun kalmadım.1.dönem sonu başka bir özel üniversiteye merkezi puanla geçiş yapsam oluyor mu ? Yoksa 1 yılda 1 kere mi yatay geçiş hakkımız var

 15. Ben İngilizce öğretmenliği okuyorum 2. Siniftayim ve bahar döneminde ortalama ile yatay geçiş yapmak istiyorum bu mümkün değil mi şimdi sadece önlisans mı geçis yapabiliyor?

 16. merhaba hocam ben guz yılı yatay geciş yaptım ama eskı unı geri dondum ama sımdı bahar yıllı tekrar aynı unı yatay geciş yapmak ıstıyorum. osym puanıyla yatay geciş yapmam terkradan mumkun mu???

 17. merhaba hocam ben guz yılı yatay geciş yaptım ama eskı unı geri dondum ama sımdı bahar yıllı tekrar aynı unı yatay geciş yapmak ıstıyorum. osym puanıyla yatay geciş yapmam terkradan mumkun mu???

 18. Hocam merhaba ben bir soru soracaktım Ege Üniversitesi matematik bölümü ikinci öğretim öğrencisiyim 2012 2013 girişliyim mf1 puanım 244 le geçiş yaptım.akdeniz üniversitesine geçiş yapmak istiyorum .akdeniz üniversitesi birinci öğretimini 251 puanla,ikinci öğretimini 214 puanla kapatmıs yani taban puanları bunlar.ama şuan akdeniz üni de ikinci öğretim yok.bu durumda ben neye göre başvuru yapacağım başvuru için ikinci öğretime uyuyorum ama bana biz ikinci öğretimi kapattık birinci öğretime alabiliriz derlerse de puanım yetmiyor yardımcı olur musunuz

 19. Hocam iyi akşamlar. Sadece akademik ortalama ile geçiş yapabilir miyiz? Benim geçmek istediğim üniversite 68.000 den alırken ben 200.000 deki bir okuldayım akademik ortalamayı yüksek tutarsam geçiş yapabilir miyim?
  Birde şartlı geçilen dersler yatay geçişe engel mi?

 20. Hocam merabalar ben şimdi 3. Sınıfım bahar dönemine geçtim sene sonunda geçiş hakkım var mı? Son sınıfta geçiş yapılmaz deniliyor cevabınızı bekliyorum teşekkürler

 21. Merhaba hocam ben 2016 da yerleştim 2 yillik bölüme bu yil son yılı ama 1 dersim kaliyor ve 1 yil uzuyor okulum 2016 daki puanla merkezi yatay geçiş yapabilirmiyim ama bu yazin eylul ayinda olabilir ve bahar da olani kaçırdım , lisans için yüpabilirmiyim yoksa bu yil yeniden üniversite sinavi na gireyim mi yapamazsam, bu yil yeniden ösym ye ğirdim ve yeniden tercih yaparsam alttan kalan Dersimle7 okul uzuyor , bu bölümü sildirmek zorunda kalirimiyim

 22. Merhabalar hocam ben ERCIYES kimya bolumunu okuyorum ve Isparta zırrata gecmek ıstıyorum osym puanım yetiyor fakat ganom dusuk alttan dersim var gecebılırmıyım acaba

Halime için bir cevap yazın İptal